opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Miodrag Jevtić

 Miodrag Jevtić

opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Miodrag Jevtić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2014. - General Vojske Srbije u penziji

Lekar specijalista opšte i vaskularne hirurgije, doktor medicinskih nauka.

Rukovodio aktivnostima u formiranju  Medicinskog fakulteta VMA, redovni profesor hirurgije na MF VMA UO, redovni profesor Evropskog centra Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.  Profesor hirurgije u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu

Jedan od osnivača i prvi Rektor Univerziteta odbrane u Beogradu.

Akademik Srpske kraljevske akademije nauka I istraživača  (SKAIN). Član  je Njujorške akademije nauka i Američkog udruženja  hirurga  ( AMSUS)

Načelnik Vojnomedicinske akademije od 2005. - 2011. godine. U tom periodu bio je i predsednik Naučno-nastavnog veća ove ustanove  i neposredno  učestvovao u osnivanju  Medicinskog fakulteta VMA.  Posebno je ponosan na uspostavljanje saradnje sa RFZO, kao i uključivanje VMA u dežurne medicinske  ustanove za sve građane naše države.

Obrazovanje:

1981. - Medicinski fakultet završio u Skoplju,

1992. - Specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA

1997. - Doktorski rad pod nazivom „Vrednosti novih metoda procene težine ratnih povreda za jedinstvenu ratno hiruršku doktrinu“, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. 

1994. - Asistenta iz predmeta Hirurgija

1999. - Nastavno zvanje docenta

2005. - Vanrednog profesora

2008. - Izabran za redovnog profesora VMA  i  Predsednika ispitne komisije za predmete  iz naučne oblasti hirurgija.

Profesionalna članstva:

Svoje angažovanje je profilisao i kroz više stručnih udruženja u zemlji i inostranstvu. Nacionalni je delegat u Svetskom komitetu vojne medicine, član Američkog udruženja vojnih hirurga  (AMSUS), član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju, član Evropske asocijacije traume i urgentne hirurgije, član Srpskog lekarskog društva, član Naučnog saveta „Zadužbine Andrejević“. Nosilac je više ordena, medalja i značajnih priznanja.

Stručne aktivnosti:

Ukazom Predsednika Republike Srbije od 15. februara 2011. godine postavljen je za prvog Rektora Univerziteta odbrane u Beogradu.  

Strani jezici:

Engleski, francuski, ruski i makedonski jezik

Dostignuća i priznanja:

Najviše medicinske stručne domete ostvario je u oblasti vaskularne, transplantacione i minimalno invazivne-endoskopske hirurgije. Neposredno je rukovodio  i realizovao procedure transplantacije  jetre i bubrega, uz veliki doprinos uvođenju laparoskopske i endovaskularne hirurgije na VMA. U akademskom smislu godinama je držao nastavu na integrisanim akademskim i poslediplomskim studijama  Medicinskog fakulteta VMA, Univerziteta odbrane .


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.