neurohirurg

Prof. Dr Mirjana Nagulić

 Mirjana Nagulić

neurohirurg

Prof. Dr Mirjana Nagulić

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Šef Odseka za dečiju neurohirurgiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra  Srbije  od 1992. od 2011. načelnik novooformljenog Odeljenja za dečiju neurohirurgiju.

•    Nastavnik u zvanju docenta za predmet Restorativna neurologija i u Centru  za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1993-98., i na Medicinskom fakultetu za dodiplomsku nastavu do školske 2000/01god.

•    Od 2000. u poslediplomskoj nastavi.

•    Naučni saradnik iz oblasti Neurohirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. od 2007.

•    Profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, od 2008.

Obrazovanje:

•    1987. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1980. Specijalistički ispit iz neurohirurgije položila je 1980. godine kao prva žena specijalista neurohirurg u bivšoj Jugoslaviji.

•    1979. Magistar medicinskih nauka

•    1973. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Stručna usavršavanja:

Prof.  dr Nagulić se usavršavala u poznatim evropskim i američkim neurohirurškim centrima: Karolinska bolnica u Švedskoj, Neurohirurška klinika  u Frajburgu Nemačka, Institut imena Burdenko u Moskvi, Dečija bolnica Severozapadnog univerziteta u Čikagu, Univerzitet Džordž Vašington u Sent Luisu SAD i dr.

Publikacije:

Objavila 138 naslova. Koautor je dve monografije, autor je jednog poglavlja u četiri monografije, dva udžbenika i u jednoj knjizi.

Profesionalna članstva:

•    Član  nacionalnog, evropskog i svetskog udruženja neurohirurga

•    Član nacionalnog udruženja za neuronauke i evropskog udruženja za pedijatrijsku neurohirurgiju

Posebna sfera interesovanja:

•    Dečija neurohirurgija

•    Hirurgija lobanjske baze i očne duplje

•    Stereotaksička i funkcionalna neurohirurgija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.