opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović

no profile

opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    1992. - Lekar specijalista hirurg, Klinika za opštu hirurgiju, VMA

•    1986. - Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA Beograd

Obrazovanje:

•    1992. Specijalizacija iz opšte hirurgije

•    Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2010. Klinika za opštu i transplantacionu hirurgiju, odeljenje hepatobiliopankreasne hirurgije, Hanover, Nemačka

Profesionalna članstva:

Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Stručne aktivnosti:

•    Hepatobiliopankreasna hirurgija

•    Transplantacija jetre

Posebna sfera interesovanja:

Hepatobiliopankreasna hirurgija

Dostignuća i priznanja:

Više nagrada i pohvala načelnika Vojnomedicinske akademije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.