opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • 2018. - Bel Medic
  • 1992. - Lekar specijalista hirurg, Klinika za opštu hirurgiju, VMA
  • 1986. - Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA Beograd

Obrazovanje

  • 1992. Specijalizacija iz opšte hirurgije
  • Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2010. Klinika za opštu i transplantacionu hirurgiju, odeljenje hepatobiliopankreasne hirurgije, Hanover, Nemačka

Profesionalna članstva
Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Stručne aktivnosti

  • Hepatobiliopankreasna hirurgija
  • Transplantacija jetre

Posebna sfera interesovanja
Hepatobiliopankreasna hirurgija

Dostignuća i priznanja
Više nagrada i pohvala načelnika Vojnomedicinske akademije