specijalista ginekologije i akušerstva

Prof. dr Mirsanda Stanić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Ginekološke i konsultativne preglede ambulantnih pacijenata, ginekološki ultrazvuk

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Od 2008. - Bel Medic

•    2000. - 2003. - Vanderbilt School of Medicine, Vanderbilt University, TN, USA

•    1999. - Visiting profesor na PEN State University, PN, USA

•   1990. -  NewHam hospital, UK više puta

•    1978. - 2008. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:

•    PhD na temu Fertilizacija in vitro, oblast reprodukcija i reproduktivne tehnike 1990.

•    Magisterijum iz molekularne biologije, smer neurobiologija razvića 1984.

•    Subspecijalizacija iz fertiliteta i steriliteta 1996., sertifikovani IVF i ET embriolog (Velika Britanija) od 1985.

•    Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva 1992.

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976.

•    Vanderbilt University: endokrinologija i kultura organa 2000.

•    Bourn Gall Clinic, Cambridge, UK (dobijen sertifikat o savladanim kliničkim i biološkim tehnikama IVF I ET tehnikama od osnivača metoda Patric Steptoe-a I R. Edwards) 1985.

•    Health Science Center, Texas, USA 1980.

Publikacije:

•    Objavila je preko 70 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima

•    Pogledajte PubMed listing publikacija

Stručne aktivnosti:

1995. - Redovni profesor na katedri za Humanu genetiku

Posebna sfera interesovanja:

•    Reprodukcija, kliničke kao i biološke reproduktivne tehnike

•    Ginekološka endokrinologija, endokrinologija regenerativnih procesa, endokrinologija imunih procesa

•    Endokrinologija menopauze i andropauze

•    Medicinski antiaging program