onkohirurg

Prof. dr Momčilo Inić

Momčilo Inić

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1982. - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
Od 1999. - Šef odeljenja
Od 2000. - Načelnik Službe hirurgije
Od 2000. - Direktor Službe hirurgije, Direktor Klinike za onkološku hirurgiju
1971. - 1981. - Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici
1978. - 1981. - Načelnik hiruškog odeljenja u Kosovskoj Mitrovici

Obrazovanje

 • 1971. - Medicinski fakultet
 • 1978. - Specijalistički ispit iz opšte hirurgije,
 • 1980. - Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’
 • 1990. - Doktorska disertacija pod naslovom ’’Činioci koji utiču na  efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih  promena na krvnim sudovima’’, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu.
  - Naučni saradnik, od 1999.
  - Trenutno je u toku izbor u Višeg naučnog saradnika
 • U tri navrata boravio na stručnom usavršavanju u Parizu u Institutu ’’Gustave Roussy’’,
 • U Nacionalnom centru za rak u Tokiju u Japanu,
 • U Evropskom onkološkom centru u Milanu

Publikacije
Autor je i koautor oko 500 bibliografskih jedinica.

Profesionalna članstva
Član Udruženja hirurga Srbije
Član Udruženja onkoologa u okviru SLD-a.
Član evropskih i svetskih asocijacija za lečenje oboljenja dojke i  digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).
Član je Evropskog udruženja hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON.

Stručne aktivnosti
Od 1990. Godine angažovan je kao predavačna  poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i  subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji  iz Opšte hirurgije.
Na sednici Upravnog odbora hiruške sekcije SLD  održane 23.12.2007., jednoglasno je prihvaćen predlog i odlučeno da se  dr Momčilo Inić predloži za člana Medicinske Akademije SLD

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!