internista onkolog

Prof. dr Momčilo Inić

Prof. dr Momčilo Inić je specijalista onkohirurgije. Stručno se usavršavao u Parizu, Tokiju i Milanu. Od 1990. godine angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji iz Opšte hirurgije. 

Autor je i koautor oko 500 radova i član je mnogih kako domaćih tako i stranih lekarskih udruženja.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1971 - osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978 - specijalistički ispit iz opšte hirurgije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1980 - Magistarski rad "Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša".
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1990 - Doktorska disertacija pod naslovom "Činioci koji utiču na efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promjena na krvnim sudovima".

Radno iskustvo:

Bel Medic Klinički centar Srbije od 2000 - Direktor Službe hirurgije.
Klinički centar Srbije -Direktor Klinike za onkološku hirurgiju.
Klinički centar Srbije od 2000
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. od 1982
Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici od 1971 do 1981

Članstvo:

Udruženje hirurga Srbije
Udruženje onkologa u okviru SLD-a
Evropska i svetska asocijacija za liječenje oboljenja dojke i digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).
Evropsko udruženje hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON