fizijatar - reumatolog

Prim. dr Nataša Radosavljević

 Nataša Radosavljević

fizijatar - reumatolog

Prim. dr Nataša Radosavljević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke  preglede reumatologa, muskuloskeletni ultrazvuk, lokalne i  intraartikularne aplikacije lekova i artrocenteze pod kontrolom  ultrazvuka.

Specijalističke preglede iz oblasti fizikalne medicine i  rehabilitacije, kreiranje i sprovođenje rehabilitacionog programa posle  povreda i operacija, reumatskih i neuroloških oboljenja.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2017.  –  Bel Medic

1991.   -   medicinski direktor, Institut za rehabilitaciju Beograd, organizacioni deo Selters, Mladenovac

Angažovana  na radu u  hospitalnoj službi u lečenju i rehabilitaciji pacijenata sa  reumatološkim, ortopedskim i neurološkim oboljenjima, kao i u  reumatološkoj ambulanti.

Obrazovanje:

2013. - Doktorat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. - Uža specijalizacija iz reumatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. - Magisterijum, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999.  - Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. Doktor medicine, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor ili koautor 97 naučnih radova od kojih je 10 (deset) na SCI listi

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Dijagnostički muskuloskeletni ultrazvuk i intervencije (aplikacije lekova i punkcije) pod kontrolom ultrazvuka.

Dostignuća i priznanja:

2009. - Titula Primarijusa dodeljena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Naučni saradnik Medicinskog Fakulteta u Beogadu, predmet Fizikalna medicina i rehabilitacija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.