psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelica

no profile

psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelica

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Psihijatrijske preglede pacijenata u ordinaciji i kućnoj poseti, psihoterapijske tretmane

Radno mesto / Radno iskustvo:

2008. -  Bel Medic

1991. -  psihijatar, Klinika za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje:

1990.  - Specijalzacija iz neuropsihijatrije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1979.  - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2004. - 2005. - Edukacija iz psihofarmakoterapije

1996. - Kurs dobre kliničke prakse

1993. - 1995. - Grupna analiza snova

1992. - 1994. - Kratka dinamski orjentisana psihoterapija u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu

Publikacije:

Oko 50 stručnih radova i koautor 2 knjige

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Evropska asocijacija psihijatara

Udruženje psihijatara Srbije

Strani jezici:

Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Lečenje psihotičnih  poremećaja, afektivnih psihoza, stanja straha i panike, ratni  psihotraumatizam, poremećaja izazvanih stresom, bolesti zavisnosti i  seksualni poremećaji


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!