internista kardiolog

Ass. dr Nemanja Đenić

 Nemanja Đenić

internista kardiolog

Ass. dr Nemanja Đenić

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Kardiološke preglede,  ultrazvuk srca, testovi opterećenja, 24h holter EKG i krvnog pritiska,  praćenje i lečenje vitalno ugroženih hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2005. – Bel Medic

2000.  -  Interventni kardiolog u Klinici za urgentnu internu medicinu Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje:

U završnoj fazi odbrana gotovog  doktorskog rada pod naslovom – Procena kliničkog značajanedovoljnog  protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa  akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.

2011. - Subespecijalizacija iz Kardiologije

2010. - Magisterijum iz kardiologije

2005. - Specijalizacija iz Interne Medicine

Asistent na Medicinskom fakultetu univerziteta odbrane u Beogradu

Publikacije:

- Dva poglavlja u knjigama

- Više od 10 radova i usmenih prezentacija na internacionalnim kongresima TOBI-Venecija, PCR Pariz, BASICS Beograd

Profesionalna članstva:

 Član Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, radne grupe za interventnu kardiologiju

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Ateroskleroza, angina pectoris, interventna kardiologa stentovi, balon dilatacije krvnih sudova srca, hipertenzija.


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!