internista angiolog

Dr Nikola Aleksić

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
2006. - Klinika za Vaskularnu hirurgiju i kabinetu za opštu angiologiju i  neuroangiologiju, Institut za Kardiovaskularne Bolesti "Dedinje",  Beograd

Obrazovanje
Trenutno na Doktorskim studijama na Medicinskom Fakultetu univerziteta u Beogradu.
2016. Specijalizacija iz Interne medicine
2010. Odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Dijagnoza i lečenje restenoze nakon karotidne endarterektomije“
2006. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Publikacije
Autor i koautor  trideset (30) radova indeksiranih u CC ili SCI.

Strani jezici
Engleski
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Dopler dijagnostika

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!