plastični i rekonstruktivni hirurg

Dr Nikola Ostojić

Nikola Ostojić

Radno mesto / Radno iskustvo
Bel Medic
2006. Specijalista u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje
2006.  Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
2001.  Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beograd

Stručna usavršavanja
2010. ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS Congress, Belgrade
2009. MBC Instructional Course, MMA, Belgrade
2005. Klinika “San Roco”, Lugano, Švajcarska
2004. Klinika “San Roco”, Lugano, Švajcarska

Publikacije
Preko 20 radova izlaganih u zemlji i inostranstvu iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Profesionalna članstva
SRBPRAS
BAPRAS
ESPRAS
EMBC
IPRAS

Strani jezici
Engleski jezik

Dostignuća i priznanja
2010. Dobitnik stipendije EMBC (Euro-mediterranian council for burns and fire disasters) za 2010. godinu na polju kulture tkiva (keratinocita i fibrocita).

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!