lekar opšte medicine, specijalizant urologije

Dr Nikola Stanojević

 Nikola Stanojević

lekar opšte medicine, specijalizant urologije

Dr Nikola Stanojević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Konsultativne preglede iz oblasti uro-genitalne rekonstruktivne hirurgije.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2010. Opšta Bolnica Bel Medic

2009. Specijalistička urološka ordinacija „Profesor Sava Perović“

2009. Specijalistička urološka ordinacija „Polimed“ Beograd

Obrazovanje:

2012. Na specijalizaciji iz urologije,  Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje urologa (EUA)

Evropsko udruženje seksualne medicine (ESSM)

Stručne aktivnosti:

Višegodišnji asistent i saradnik akademika Prof Save Perovića i dr Radoša Đinovića. Jedan od osnivača Fondacije Sava Perović.

Strani jezici:

Engleski i ruski

Posebna sfera interesovanja:

Genito-uretralna i urološka rekonstruktivna hirurgija: urođene i stečene anomalije kod dece i odraslih.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!