radiolog

Dr Nina Mihajlović

Nina Mihajlović

Radno iskustvo

 • Doktor medicine  u ambulanti Sportskog Centra Novi Beograd u periodu od maja 2017. do novembra 2018. godine;
 • Doktor medicine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika od januara 2019. do juna 2020.godine;
 • Doktor medicine u Acibadem Bel medic sistemu od juna 2020.godine;
 • Specijalista radiologije od oktobra 2022.godine u Acibadem Belmedic sistemu.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, IAS, doktor medicine 2016. godine;
 • Obavljen klinički staž i položen državni ispit 2017. godine;
 • Specijalizacija iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2022.godine.

Stručna usavršavanja

 • Škola UZ u poliklinici Antamedica iz oblasti UZ dijagnostike abdomena i male karlice (mart 2019.godine) i UZ dijagnostike štitaste žlezde i mekih tkiva vrata (maj 2019.godine);
 • Kurs iz Prve pomoći u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Egzakta Medika avgust 2019.godine od strane kolegijuma licenciranih predavača Ministarstva Zdravlja RS;
 • Škola UZ u poliklinici Antamedica iz oblasti UZ dijagnostike CDS krvnih sudova vrata (april 2021.godine);
 • Edukacija iz RTG srca, pluća i abdomena u poliklinici Antamedica (decembar 2021.godine);
 • CT škola u Opštoj Bolnici Medi group (decembar 2021.godine);
 • Škola UZ u poliklinici Antamedica iz oblasti CDS krvnih sudova ekstremiteta (mart 2022.godine).

Stručne aktivnosti

 • Autorka 3 naučno – istraživačka rada iz oblasti radiologije, na Institutu za radiologiju, na Prvoj hirurškoj klinici, odsek digestivne radiologije: “CT prezentacija normalnog pankreasa: analiza plana peripankreatičnog masnog tkiva prema susednim anatomskim strukturama”,  “Korelacija debljine epikardijalnog masnog tkiva i visceralnog i subkutanog abdominalnog masnog tkiva kompjuterizovanom tomografijom” i “Rendgenski pregled jednjaka u proceni odgovora karcinoma jednjaka na neadjuvantu hemoradioterapiju” pod mentorstvom Doc. Dr Đurić-Stefanović, spec. radiologije, subspecijaliste gastroenterologije;
 • Aktivan učesnik na Kongresima studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem 2013. , 2014. i 2015. godine, kao i aktivan učesnik na Global students conference of biomedical sciences 2014. i 2015.godine u Beogradu;
 • Volonterski rad u trajanju od nekoliko meseci i kasnije na specijalističkom stažu (u okviru oblasti Fizike ultrazvuka) na poliklinici Kliničkog Centra Srbije, na UZ za meka tkiva;
 • Dežurni lekar na različitim sportskim manifestacijama;
 • Učesnica Prvog međunarodnog kongresa zdravstvenih radnika u privatnom sektoru 2019.godine;
 • KME

Strani jezici

 • Engleski jezik – napredni nivo (B2 - FCE)
 • Nemački, Grčki jezik-početni nivo