opšti i kardiohirurg

Ass. dr Petar Vukićević

 Petar Vukićević

opšti i kardiohirurg

Ass. dr Petar Vukićević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    2011. - Zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju, Vojno-Medicinska Akademija, Beograd, Srbija

•    2003. - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

•    2001. - Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klnički centar Srbije. Asistirao i operisao bolesnike - od najjednostavnijih do najkompleksnijih operacija na srcu. Posebna interesovanja su bila vezana za bajpas hirurgiju i rekonstrukcije mitralnog zaliska, hirurgiju torakalne aorte ( „ valve sparing procedure ”, rekonstrukcije luka aorte kod akutnih i hroničnih disekcija i aneurizmi korena i luka aorte, restorativna hirurgija leve komore ( Dorrova procedura i modifikacije ) i urodjene srčane mane kod odraslih.

•    2000. - Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd (Doc. Dr. Mila Stajević)

Obrazovanje:

•  2012 - Upisao doktorat iz oblasti kardiohirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd. Prijavljena doktorska teza: Oksidativni stres kod revaskularizacije miokarda na mašini za vantelesnu cirkulaciju i kod revaskularizacije miokarda na kucajućem srcu u koronarnih bolesnika

•  2010 Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Magistarska teza: „Carpentier rigidni ring ili biodegradabilni fleksibilni ring u hirurškom lečenju mitralne valvule

•  2010. Subspecijalizacija iz kardiohirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.

•  2006. Specijalizacija iz opšte hirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

•  2000. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Diploma medicinskog fakulteta

Publikacije:

•    Koautor u stručnim radovima iz oblasti kardiovaskularne medicine

•    2011 - Autor četiri poglavlja u knjizi: Kardiologija. Treće izdanje. Urednici: Akademik Miodrag Ostojić, Akademik Vladimir Kanjuh, Doc.Dr. Branko Beleslin

Stručne aktivnosti:

•    2012. Department of Cardiothoracic Surgery, Konkuk University Hospital, Seoul, South Korea ( Prof. Meong Gun Song )

•    2010. Klinika za kardiohirugiju, Privatni Kliničko-bolnički centar „Beogradski”, Beograd, Srbija

•    2008. Department for Cardiac Surgery, University Hospital of Stuttgart, Germany; Sana Herzchirurgie Stuttgart ( Prof. Wolfgang Hemmer )

•    2009. Division of Cardiovascular Surgery, University Hospitals of Geneva (Prof. Afksendyios Kalangos), Switzerland; Hôpitaux Universitaires de Geneve, Service de chiurgie cardio-vasculaire, Swiss.

Posebna sfera interesovanja:

•    Rekonstrukcije mitralne valvule

•    Bypass hirurgija i arterijski graftovi u revaskularizaciji srca

•    Off-pump revaskularizacija srca - Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu

•    Hirugija disekcija i aneurizmi ushodne aorte i luka aorte

•    Valve sparing procedure - rekonstrukcijae aortnog korena i aortnog zaliska

•    Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih

•    Circulatory Assistance ( Intraaortic baloon-pump, LVAD, Berlin Heart )

•    Transplantacije srca


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!