specijalista opšte hirurgije - kardiohirug

Ass. dr sci. med. Petar Vuković

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Konsultacije iz oblasti kardiohirurške patologije, kontrole i previjanje nakon kardiohirurške intervencije.

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2001. radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Obrazovanje

  • 2011. - Subspecijalizacija kardiohirurgije
  • 2010. - Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2007. - Specijalizacija opšte hirugije
  • 2006. - Magisterijum: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2000. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Autor ili koautor u 97 naučnih radova i saopštenja od kojih su 22 publikacije u časopisima indeksiranim u Current Contents.

Strani jezici
Engleski, nemački, francuski.

Posebna sfera interesovanja
Kardiohirurgija

Dostignuća i priznanja
2015.  - Izabran za kliničkog asistenta na Katedri hirurgije sa anestezijom.