specijalista opšte hirurgije - kardiohirug

Ass. dr sci. med. Petar Vuković

no profile

specijalista opšte hirurgije - kardiohirug

Ass. dr sci. med. Petar Vuković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Konsultacije iz oblasti kardiohirurške patologije, kontrole i previjanje nakon kardiohirurške intervencije.

Radno mesto / Radno iskustvo:
Od 2001. radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Obrazovanje:

  • 2011. - Subspecijalizacija kardiohirurgije
  • 2010. - Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2007. - Specijalizacija opšte hirugije
  • 2006. - Magisterijum: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2000. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:
Autor ili koautor u 97 naučnih radova i saopštenja od kojih su 22 publikacije u časopisima indeksiranim u Current Contents.

Strani jezici:
Engleski, nemački, francuski.

Posebna sfera interesovanja:
Kardiohirurgija

Dostignuća i priznanja:
2015.  - Izabran za kliničkog asistenta na Katedri hirurgije sa anestezijom.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!