vaskularni hirurg

Dr Predrag Jovanović

no profile

vaskularni hirurg

Dr Predrag Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    Klinički vaskularno hirurški pregled pacijenata sa bolestimaareterijskog i venskog sistema

•    Operativno lečenje pacijenata sa proširenim venama

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    2006. - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

•    1999. - Odeljenje hirurgije, Opšta bolnica Vranje

Obrazovanje:

•    2006. - Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1999. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Publikacije:

Autor i koautor većeg broja radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

•    Karotidna bolest

•    Abdominalne aneurizme

•    Dijabetsko stopalo

•    Proširene vene


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!