vaskularni hirurg

Ass. dr Predrag Matić

 Predrag Matić

vaskularni hirurg

Ass. dr Predrag Matić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede, operacije proširenih vena

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    Od 2000. godine zaposlen u Klinici za vaskularnu hirurgiju Insituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Obrazovanje:

•    1998. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2005. Specijalizacija iz Opšte hirurgije

•    2008. Magisterijum iz Vaskularne hirurgije

•    2015. Doktorat iz oblasti Vaskularne hirurgije

Publikacije:

Autor je i koautor 18 radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima. Učesnik je na stranim i domaćim kongresima sa 3 rada. Predavač u Školi za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku, Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Koautor je dva poglavlja zvaničnog udžbenika iz Hirurgije za studente stomatologije Stomatološkog fakulteta u Pančevu, kao i dva poglavlja u knjizi Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji (Banja Luka, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci).

Stručne aktivnosti:

Od 2014. Klinički asistent na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Opertivno lečenje proširenih vena


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.