internista kardiolog

Dr Predrag Radojković

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Rad na prevenciji, dijagnostikovanju i lečenju internističkih a prvenstveno kardioloških bolesti, Opšti specijalistički klinički pregled pacijenta, elektrokardiografija, ehokardiografski pregled srca, Holter Elektrokardiografija, ambulatorni monitoring krvnog pritiska, doppler ehokardiografija, ergometrija, doppler ultrasonografija krvnih sudova vrata, trbuha i ekstremiteta

Radno mesto / Radno iskustvo:

2011. - Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog  

2010. - 2011. - KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju i poliklinici  

1995. - 2010. - Opšta bolnica ‘Stefan Visoki’ Smederevska Palanka,

Specijalista  interne medicine/Subspecijalista kardiolog na Internom odeljenju i u  koronarnoj jedinici, na poslovima prevencije, dijagnostike i lečenja  internističkih, a prvenstveno kardiovaskularnih bolesti.

1993. - 1995. - Dom Zdravlja u Velikoj Plani kao lekar opšte prakse

Obrazovanje:

Subspecijalista kardiologije od 2009. godine

2002. - 2004. - Subspecijalizacija kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1996. - 2000. -  Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1987. - 1993. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije

1983. - 1987. - Gimnazija „SvetozarMarković“ Velika Plana

Stručna usavršavanja:

Maj - Mart 2014  Škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku na Institutu za KVB Dedinje

2008 - Škola ehokardiografije pri Ehokardiografskom udruženju Srbije

Sertifikati za učešće na seminarima Kontinuirane medicinske edukacije pri Kardiološkoj sekciji SLD od početka rada do danas

Publikacije:

Brojni stručni radovi u monografijama, na kongresima i stručnoj literaturi u zemlji.

Profesionalna članstva:

2007. - 2014. - Član Srpskog i Evropskog Udruženja kardiologa i ehokardiografskog udruženja( ECHOS)

2005. - 2010. - Član Ekspertskog tima Kardiološke sekcije SLD

Od 2009. - Član Lekarske komore Srbije

Stručne aktivnosti:

XV, XVI i XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije ( 2005, 2007, 2009, 2011.)

I, II i III Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije ( 2006, 2008, 2010.)

I Evropski kongres kardiologa (2008, 2009, 2010, 2013.Amsterdam)

Svetski kongres kardiologa - Peking (2010.), Dubai (2012.),

Europrevent- EACPR, Ženeva (2011).

Evropski Kongres ehokardiografista (2009, 2011.)

I i II Kongres Udruženja za hipertenziju Srbije (2008, 2010, 2014.)

Evropska Konferencija za bolesti miokarda,perikarda i disfunkciju leve komore (2006)

Kongres evropskog udruženja za hipertenziju 2011, 2013, Milano

Strani jezici:

Engleski jezik, napredni nivo

Francuski jezik, napredni nivo

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!