pneumoftiziolog

Prof. dr Predrag Rebić

Predrag Rebić

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000.  - Bel Medic

1986.  - Načelnik Polikliničko-dijagnostičkog centra, Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od

1984.  - Šef katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:

1989. - Doktorat medicinskih nauka na temu “Problemi funkcijske dijagnostike trahejskih promena”

1981. - Poslediplomske studije iz pulmologije, magistarska teza ”Spontani pneumotoraks bolesnika sa

opstrukcijskom bolesti pluća”

2002. - Uža specijalizacija iz pulmologije

1981. - Specializacije pneumoftizilogije u Beogradu

1973. - Medicinski fakultet u Beogradu

Publikacije:

Objavio je 280 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakata.

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Evropsko respiracijsko društvo

Srpsko lekarsko društvo

Udruženje pulmologa Srbije

JUDAH - Jugoslovensko udruženje za astmu i hroničnu opstrukcijsku bolest pluća

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Respiracijska medicina, ispitivanje disajne funkcije i opstrukcijske plućne bolesti