opšti hirurg

Dr Predrag Savić

 Predrag Savić

opšti hirurg

Dr Predrag Savić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Sve hirurške procedure vezane za abdominalnu hirurgiju, kao i traumu grudnog koša.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    Od 2000. godine, zaposlen u Urgentnom centru Klinickog centra Srbije.

Obrazovanje:

•  Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

•  Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, položio 2006. godine.

•  Trenutno na postdiplomskim studijama iz hepatobilijarne hirurgije

Publikacije:

•  Koautor sedam karentovanih radova iz oblasti hirurgije.

Profesionalna članstva:

•  Član Predsednistva Hilandarskog lekarskog drustva

Stručne aktivnosti:

•  2001. i 2003 godine ucestvovao na Imperial collegu Hammersmith hospital,London na kursu hepatobilijarne hirurgije.

•  2008.godine bio na usavrsavanju iz onkoloske hirurgije na Memorial Sloan Kettering Oncological Centar ,New York.

•  2010.godine boravio na usavrsavanju u Berlinu na Wirchow Klinik, Charite Klinik na hepatobilijarnoj i transplatacionoj hirurgiji.

•  Ucestvovao na vise evropskih kongresa i sekcija.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Laparoskopska hirurgija, hepatobilijarna hirurgija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!