internista kardiolog

Dr Radisav Milivojević

 Radisav Milivojević

internista kardiolog

Dr Radisav Milivojević

U Bel Medicu radi:
Neinvazivna kardiologija u okviru opšte interne medicine

Radno iskustvo
Od 2000.god. lekar u opštoj bolnici Gornji Milanovac
2009.god. specijalista Interne medicine
2017.god. završetkom uže specijalizacije iz oblasti kardiologije ,radi u O.B. G.Milanovac kao internista-kardiolog

Obrazovanje
Medicinski fakultet 1993.god. - 2000.god.
Specijalizacija iz oblasti Interne medicine 2005.god.-2009.god.
Uža specijalizacija iz oblasti kardiologije 2014/“15.Specijalistički ispit položio aprila 2016.god. Rad na temu“Uticaj Dijabetes melitusa na ishod i rane komplikacije kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom“odbranio juna 2017.god.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Ehokardiografija, član sekcije ESC za CHF,Holter Monitoring,TFO

Dostignuća i priznanja
Predavač na kongresu UKJ –kongres sa međunarodnim učešćem *Hyatt 2017* Bgd


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!