urogenitalni rekonstruktivni hirurg

Dr Radoš Đinović

Radoš Đinović

Dr Radoš Đinović je specijalista opšte i rekonstruktivne hirurgije. Bio je dugogodišnji asistent i saradnik Akademika Prof. dr Save Perovića. Sada je predsednik Fondacije Sava Perović, kao i predsednik sekcije za urogenitalnu hirurgiju Evropske Asocijacije Urologa. Obavlja veliki broj endoskopskih i otvorenih operacija iz oblasti urogenitalne hirurgije kod dece i odraslih. Posebno se ističe u rekonstruktivnoj hirurgiji urođenih anomalija mokraćnog sistema dece.

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Konsultavivne preglede kod dece i odraslih, endoskopiju i hirurške intervencije iz oblasti genito-uretralne i opšte rekonstruktivne hirurgije.

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
Predsednik, Fondacija Sava Perović
Dugogodišnji asistent i saradnik akademika Prof. dr Save Perovića

Obrazovanje
2005. - Specijalista opšte i rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003. - Položio nostrifikacija za doktore medicine u Americi (ECFMG)
1999. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Više od 70  prezentacija na kongresima u inostranstvu, a među njima 12 predavanja po  pozivu, 12 video prezentacija na stranim kongresima, 19 radova u vodećim stručnim stranim časopisima izoblasti urologije i rekonstruktivne hirurgije, 11 demonstrativnih operacija na stranim kongresima sa uživo-hirurgijom (Italija, Nemačka, Grčka, Ukraina,  Rusija, Austrija) i više od 60 operacija sa akademikom Savom Perovićem.

Profesionalna članstva

  • Evropska asocijacija urologa (EUA)
  • Evropsko udruženje urogenitanih rekonstruktivnih hirurga (ESGURS)
  • Evropsko udruženje seksualne medicine (ESSM)
  • Evropsko udruženje androgenih urologa (ESAU)
  • Evropsko udruženje dečjih urologa (ESPU)

Stručne aktivnosti
2007., 2008. i 2009. - Usavršavanje na odeljenjima urološke hirurgije u Udinama, Rimu i Milanu i Frankfurtu
2007. - Napredni kurs iz uretralne hirurgije, Arezzo, Italija
2004. - Kurs mikrohirurgije, Temišvar, Rumunija

Strani jezici:

  • Engleski
  • Ruski

Posebna sfera interesovanja
Genito-uretralna i urološka rekonstruktivna hirurgija: urođene i stečene anomalije kod dece i odraslih uključujući hipospadije, epispadije, kurvature, ekstrofije bešike, interseksualitet kod dece, anomalije bubrega i mokraćnih kanala, stenoze uretre, Peyronie-va bolest, transseksualizam, erektilna disfunkcija sa ugradnjom penilne proteze, inkontinencija kod žena i muškaraca.

Dostignuća i priznanja
Član Internacionalnog komiteta časopisa "ARCHIVOS ESPAÆOLES DE UROLOGIA"
2010., 2011. - Instruktor Kompleksne rekonstruktivne genito-uretralne hirurgije na 5 kurseva u Italiji u toku
2009. - Nagrada za najbolju prezentaciju - "Retrospective Analysis on 1176  Patients Treated for Failed Hypospadias on two Tertiary Centers" na "3rd  WORLD ISHID (The International Society on Hypospadias and Intersex  Disorders ) CONGRESS ON HYPOSPADIAS & DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT -  Toronto, Canada
2009. - Organizator "2ND SURGICAL WORKSHOP OF  COMPLEX URO-GENITAL RECONSTRUCTIVE SURGERY IN ADULTHOOD", Beograd,  Srbija (11-12 September) sa više od 80 učesnika iz inostranstva
2008. - Organizator "1st SURGICAL WORKSHOP OF COMPLEX URO-GENITAL  RECONSTRUCTIVE SURGERY IN ADULTHOOD" - Beograd, Srbija (7-8 November) sa  više od 60 učesnika iz inostranstva
2008. - Druga nagrada za  kliničko istraživanje - "New Insight Into Surgical Anatomy And Hystology  Of Epispadiac Cavernosal Bodies And Its Impact On Surgical Outcome", na  19th ESPU (European Society for Pediatric Urology) ANNUAL MEETING,  Nica, Francuska
2005. - Prva nagrada za prezentaciju: "One Stage  repair of Iatrogenic Trapped Penis" - 16th ESSM (European Society for  Sexual Medicine) MEETING, Copenhagen