maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Ružica Kozomara

 Ružica Kozomara

maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Ružica Kozomara

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:

    Od 2010. -  Profesor VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija

    Od 2005. - Docent VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija

    Od 2003. - Docent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči

    1995 - 2003. - Viši asistent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči

    1995 - 1999. - Lekar na specijalizaciji u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu

    1991 - 1995. - Asistent na predmetu Oralna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči

    1987 - 1991. - Asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

Obrazovanje:

    2003. - Doktor medicinskih nauka VMA

    1993 - 2000. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

    1999. - Specijalista maksilofacijalne hirurgije, Stomatloški fakultet Beograd

    1994. - Magistar stomatoloških nauka, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

    1981 - 1986. - Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Stručna usavršavanja:

2007. - Institut za onkologiju i radiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Publikacije:

Autor je više od 80 stručnih radova iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Profesionalna članstva:

    Član je Srpskog lekarskog društva (SLD)

    Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije

    EACMFS - European Association of Cranio - Maxillofacial Surgeons

Stručne aktivnosti:

    VMA-06-10-AI Prognostički i prediktivni značaj genetskih i epigenetskih promena u solidnim tumorima

    III 41017 Virtuelni koštano-zglobni sistem čoveka i njegova primena u predkliničkoj i kliničkoj praksi


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!