maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Ružica Kozomara

Ružica Kozomara

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2010. -  Profesor VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija
Od 2005. - Docent VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija
Od 2003. - Docent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
1995 - 2003. - Viši asistent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
1995 - 1999. - Lekar na specijalizaciji u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu
1991 - 1995. - Asistent na predmetu Oralna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
1987 - 1991. - Asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

Obrazovanje
2003. - Doktor medicinskih nauka VMA
1993 - 2000. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999. - Specijalista maksilofacijalne hirurgije, Stomatloški fakultet Beograd
1994. - Magistar stomatoloških nauka, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
1981 - 1986. - Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Stručna usavršavanja
2007. - Institut za onkologiju i radiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Publikacije
Autor je više od 80 stručnih radova iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Profesionalna članstva:
Član je Srpskog lekarskog društva (SLD)
Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije
EACMFS - European Association of Cranio - Maxillofacial Surgeons

Stručne aktivnosti
VMA-06-10-AI Prognostički i prediktivni značaj genetskih i epigenetskih promena u solidnim tumorima
III 41017 Virtuelni koštano-zglobni sistem čoveka i njegova primena u predkliničkoj i kliničkoj praksi