specijalista opšte medicine

Dr Silvija Vukić

 Silvija Vukić

specijalista opšte medicine

Dr Silvija Vukić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pregled specijaliste opšte medicine, dijagnostika i sprovođenje parenteralne terapije u kućnim uslovima.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2015.  -  Bel Medic

2012.   Šef odseka za kućno lečenje sa palijativnim zbrinjavanjem, Dom zdravlja Voždovac

2000.   kućno lečenje, Dom zdravlja Voždovac

1994.   opšta medicina, Dom zdravlja Ćuprija

1991.   Garnizona ambulanta Sremska Mitrovica

Obrazovanje:

2001.   specjalista opšte medicine

1989.   doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Stručne aktivnosti:

  • Project “Development of Palliative Care Services in Serbia“, palliative care knowledge and skills development, part 1-2
  • Terapija bola u starijem životnom dobu, Univerzitet  u Novom Sadu
  • Institut za mentalno zdravlje, Edukacija o psihijatrijskim problemima u radu lekara opšte medicine
  • Srpsko lekarsko društvo, savremeni koncept palijativnog zbrinjavanja   u svetu i predstavljanje strategije palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
  • Studijsko putovanje u Škotsku  Strathcarron Hospice,Randolph hill, Denny
  • Training for teachers in palliative medicine/palliative care, Project“Development of Pallitaive Care Services in Serbia“

Strani jezici:

Engleski

Mađarski

Posebna sfera interesovanja:

Palijativna medicina, konzervativna terapija bola


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.