neuropsihijatar

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Slavica Đukić Dejanović

U Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede i stručne konsultacije u oblasti neuropsihijatrije

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2020. godine Bel Medic
2016. – 2020. Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku
2014. – 2016. Direktor klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd
2012. – 2014. Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije
2008. – 2012. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije
1996.  Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu
1993. – 2000. Direktor KBC Kragujevac
1982. Šef katedre za psihijatriju – Medicinski fakultet Kragujevac

Obrazovanje
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Doktorat (1983.)
Specijalizacija (1982.)
Magistratura (1982.)
Diploma (1975.)

Publikacije
Član radne grupe za izradu vodiča: Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije.
Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je 31 rad indeksiran u SCI.
Autor je sedam knjiga, dva udžbenika za redovne studente i koautor tri udžbenika za studente poslediplomske nastave.

Profesionalna članstva
Udruženje psihijatara Srbije

Stručne aktivnosti
Mentor je za 30 kandidata na magistarskim, doktorskim studijama u oblasti neuronauka, kao i na specijalističkim studijama psihijatrije.
Glavni je istraživač velikog broja kliničkih studija, naučno-istraživačkih projekata i stalni je član Komisije za specijalizaciju na VMA u Beogradu.

Medicinski fakultet u Kragujevcu
Redovni profesor (1996. - 2000.)
Vanredni profesor (1992.)

Posebna sfera interesovanja
Klasična muzika, francuski impresionizam

Dostignuća i priznanja
Nosilac je priznanja Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, Povelje za doprinos zdravstvu grada Kragujevca, kao i Đurđevdanske nagrade.
Povodom dana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, od studenata IV godine studija 2007. godine, proglašena je najboljim predavačem.

Strani jezici
Engleski
Ruski