Neonatolog

dr Slavica Janošević

Slavica Janošević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pedijatrijski pregledi u ambulanti, Pregledi na odelenju,  Prisustvo u toku porođaja do završetka, Prvi pedijatrijski pregled (neonatološki) novorođenčeta, Ultrazuvčni pregled kukova odojčeta

Radno mesto / Radno iskustvo:

• Kliničko – bolnički centar Dr. Mihajlo Ilić (Kragujevac) pedijatar, od 1978 do 1991.

• Opšta bolnica Pančevo – Ginekološko-akušersko odelenje-šef dečijeg boksa u porodilištu, od 1991. do 2018.

• Angažovana u okviru dežurstava na dečijem internom odelenju Opšte bolnice Pančevo, od 1991. do 2018.

Obrazovanje:

Gimnazija Uroš Predić – Pančevo

Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Specijalizacija iz pedijatrije – Univerzitet u Beogradu

Položen ispit iz subspecijalizacije iz Neonatologije (bez odbrane rada)

Ultrazvućna edukacija UDK Tirošva 2003.

Strani jezici:

Francuski (osnovni nivo)

Engleski (osnovni nivo)

Posebna sfera interesovanja:

Prosvetni rad, predmet pedijatrija u Srednjoj medicinskoj školi Stevica Jovanović (Pančevo) kao predavač od 2003. do 2018.  

Dostignuća i priznanja:

ZAHVALNICA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U ZNAK PRIZNANJA ZA USPEŠAN RAD U OKVIRU DELATNOSTI DRUŠTVA