specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg

Dr sci. med. Slaviša Zagorac

 Slaviša Zagorac

specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg

Dr sci. med. Slaviša Zagorac

Dr sci. med. Slaviša Zagorac je talentovani specijalista ortopedije sa traumatologijom-spinalni hirurg. Učestvovao je u hirurškom timu koji je prvi put operisao složenu operaciju metastaze tumora na kičmi. Mikrohirurgija discus hernije, spinalne stenoze, vertebroplastika, kao i kompletno rešavanje deformiteta i traumatskih oštećenja kičmenog stuba su u njegovom hirurškom opusu.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalistički pregledi iz oblasti patologije kičmenog stuba,  perkutane dijagnostičke i terapijske infiltracije, minimalno invazivne  hirurške procedure na kičmenom stubu sistemom tuba, minimalno invazivna laserka terapija u ortopediji, perkutani hirurški tretman preloma kičmenog stuba (uključujući osteoporotične i metastatske prelome), terapija bola i stabilizacija sakroilijačnog zgloba, kompletan hirurški tretman povreda, degenerativnih promena i tumora na kičmenom stubu.

Radno mesto / Radno iskustvo:

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju-Klinički Centar Srbije

Odeljenje za hirurgiju kičmenog stuba- Urgentni Centar KCS

Klinika „Paracelsus“ , Karslruhe , Nemačka

„Katharinen Hospital“ , Štutgart, Nemačka

Klinika „Helios“, Erfurt, Nemačka

Obrazovanje:

Medicinski fakultet , Univerzitet u Beogradu (2003)

Medicinski fakultet, Univerzitet u Ulmu , Nemačka (2004)

Magisterijum iz hirurške anatomije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2006)

Doktorat na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2014)

Specijalizacija iz ortopedske hirurgije i traumatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2017)

Publikacije:

Autor i koautor više od 15 radova indeksiranih u bazi podataka  Pubmed

Autor i koautor  više od 70 radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima

Profesionalna članstva:

Član sledećih udruženja: AO spine, Nemačkog udruženja za hirurgiju kičmenog stuba (DWG),  Eurospine Society,  Sacro Iliac Medical Expert Group (SIMEG), SICOT

Član uređivačkog odbora u časopisima: „Journal of Acute Disease“ ,  „International Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology“  i  „ Orthopedics, Traumatology and Sports Medicine International Journal (OTSMIJ)”

Stručne aktivnosti:

2009. - AO trauma kurs-Principles in Operative Fracture Management, Davos,

2013. -  "Spinal Surgery" Weill Cornell Medical Seminar,Salcburg

2013. - Stryker EEMEA  Minimally Invasive Spine Course,Varšava

2014. - „Spine Course with practical excercises on human cadaver“, Grac

2014. -  Kurs: “New Solutions in degenerative spine diseases“, Salzburg, Austria

2014. -  Kurs za  vertebroplastiku,  Modena, Italy

2016. -  Kurs „Treating the Complex Spine: Spinal trauma and vertebral compression fracture solutions“, Salcburg

2016. -  “Spine pain infiltration therapy Hands On Course” (IGOST), Mühlheim am Ruhr

2016. -  “ SI-BONE iFuse Implant System Surgeon Training Program”, Düsseldorf,

2017. -  “Treatment of A and B spine fractures in percutaneous approach with Oak screw” Safe Orthopaedics Pariz

2017. -    usavršavanje na Klinici za hirurgiju kičmenog stuba „Queen Mary Hospital“, Univerzitet Hong Kong,

2017. -   Traumatic and Pathological Spinal Fractures: What can I do in my daily practice to impact patient outcomes. Tumor & Tauma Forum,  Porto

2018. -   Workshop „Minimal invasive Laser therapies in Orthopaedics“ , Grac

Strani jezici:

Engleski i nemački

Posebna sfera interesovanja:

Otvorene i minimalno invazivne hirurške procedure na kičmenom stubu.

Terapija bola na kičmenom stubu i sakroilijačnom zglobu


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!