dečji pulmolog i alergolog

Dr Snežana Mihailović

Snežana Mihailović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, radi alergološke kožne probe, spirometriju

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1995. - Acibadem Bel Medic
2002. - Ordinacija Medica experta plus
1990. - 2002. - Dečija bolnica za plućne bolesti na Dedinju

Obrazovanje
1986.  Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1978.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Objavila je nekoliko naučno-stručnih radova

Stručne aktivnosti
1997. Predavač u Školi astme u okviru edukacije za kolege iz primarne zdravstvene zaštite