stomatolog

Dr Snežana Vuletić

Radno mesto / Radno iskustvo
Doktor stomatologije, 26 godina radnog iskustva

Obrazovanje
Stomatoloski fakultet Univerzitet u Beogradu

Stručna usavršavanja
Redovni seminari i kongresi vezani za stomatologiju i novoju tehnologiju u radu

Profesionalna članstva
Stomatološka komora

Stručne aktivnosti
Predavanja, praktičan rad za što više grana stomatologije

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Sve grane stomatologije, a van nje, istoroja