opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović

 Srđan Radibratović

opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

  • Od 2015. do sada Opšta bolnica „Bel Medic“
  • Od 2007. do 2015. specijalista opšte hirurgije, KBC „dr Dragiša Mišović”

Obrazovanje:

• 2001 - 2007. specijalizacija iz opšte hirurgije, Urgentni Centar KCS

• 2001. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

• 2007. - Specijalistčki ispit iz opšte hirurgije

• 2011. - 2014. - Doktorske akademske studije, doktorska disertacija u izradi

  • Edukacija u oblasti laparoskopske hirurgije, Klinika za hirurgiju, Split, Hrvatska, mentor prof. dr Z. Perko, oktobar 2010.

Publikacije:

Koautor više naučnih radova koji su objavljeni i publikovani u zemlji i inostranstvu

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!