Načelnik odeljenja operativnog bloka

Dr Suzana Krstić

Suzana Krstić

U Bel Medicu radi: 

Načelnik odeljenja operativnog bloka

Radno iskustvo
Služba Hitne medicinske pomoći 2006-2010
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije , 2010-2018.
Šef odseka hirurškog intenzivnog lečenja 2016-2018.
(IORS)

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz anestezije sa reanimacijom

Strani jezici
Engleski
Nemački

Posebna sfera interesovanja
Intenzivno lečenje i terapija kritično obolelih pacijenata
Regionalna anestezija
Terapija bola
Nutricija hirurških pacijenata

Dostignuća i priznanja
Koautor udžbenika:
„Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini“
ESPEN LLL kursevi enteralne i parenteralne ishrane pacijenata
Koautor više radova