specijalista medicinske psihologije

Tatjana Stojanović

no profile

specijalista medicinske psihologije

Tatjana Stojanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Psihološka testiranja, individualna i grupna savetovanja i psihoterapija

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 1993. - Dnevna bolnica, Klinika za psihijatriju VMA

Obrazovanje:

Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju,klinički smer 1991.g.

Specijalizacija medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.

Posebna sfera interesovanja:

Individualna i grupna psihoterapija, art terapija,analiza crteža,kognitivno-bihejvioralna psihoterapija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!