dermatovenerolog

Ass. dr Tatjana Vukanović

no profile

dermatovenerolog

Ass. dr Tatjana Vukanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Dermatološke preglede, dermoskopiju, biopsiju kože, hirurško ili radiotalasno uklanjanje promena na koži, elektrokauterizaciju promena na koži, krioterapiju, primenu hijaluronske kiseline, botulinskog toksina za tretman bora i prekomernog znojenja, primena hemijskih pilinga.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•  2003. - 2004. Lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije  

•  2004. i dalje - Asistent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Pristini

•  2008. - 2011. Lekar na specijalizaciji dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije

•  2011. - Specijalista dermatovenerologije, magistar medicinskih nauka

•  2013. i dalje - Asistent  na predmetu Dermatovenerologije, Medicinskog Fakulteta, Vojnomedicinske akademije, Univerziteta obdrane  u Beogradu  

Obrazovanje:

•  1996. - 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Pristini

•  2005. - 2009. Poslediplomske studije na Mediccinskom fakultetu u Pristini

•  2008. - 2011. specijalizacija iz dermatoveneroologije, Klinika za kožne i polne bolesti Vojnomedicinska akademija u Beogradu

•  2011. odbranjen magistarski rad i dobijeno zvanje magistra medicinskih nauka

•  2014. Odobrena tema za izradu doktorske disertacije

Profesionalna članstva:

•  Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:

•  Član  Evropske Akademije za Dermatovenerologiju

•  Član Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju

•  Član  Internacionalnog društva za dermoskopiju

•  Član Udruženja za dermatovenerologiju, Srpskog lekarskog društva.

Stručne aktivnosti:

•  2010. Visoki internacionalni kurs dermoskopije -Dr Giuseppe Argenziano.

•  2011. Dermoskopska savremena dijagnostika- Dr Giuseppe Argenziano

•  EADV Training Course Genodermatoses, 2010, Salzburg, Austria

•  ISA  Travel Grant jul 2013, Minhen, Nemačka

•  Dermoscopy update- Belgrade 2013

•  EADO Evropska škola za dermatoonkologiju,  2014, Istanbul, Turska

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Dermoskopija, uklanjanje promena sa kože hirurškim putem I radiotalasimma, estetska dermatologija I primena hijaluronske kiseline, botulinskog toksina, primena hemijskih pilinga.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!