radiolog

Dr Tomislav Stavrić

 Tomislav Stavrić

radiolog

Dr Tomislav Stavrić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

CT preglede celog tela izuzev koronarografije, UZ abdomena, male karlice i vrata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000. - 2002. - Odeljenje radiologije KBC Zvezdara, Beograd

2005. - 2010. - Odeljenje radiologije KBC Dragiša Mišović, Beograd

Od 2007. -  Konsultant u više privatnih ordinacija I Zdravstvenih centara u Srbiji za rad na CT i ultrazvučnoj dijagnostici

Od 2010.  - Konsultant u više privatnih ordinacija,poliklinika I  dijagnostičkih centara u Srbiji I BIH (teleradiološki) - MR dijagnostika

Od 2010.  - Dijagnostički imidžing centar KBC Bežanijeska Kosa

Obrazovanje:

1992. - 1998. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000. - 2004. - Specijalizacija iz radiologije, Univerzitet u Beogradu

2007. - Studijska poseta (mesec dana) Diakonhjemmet sykehuset, Oslo, Norveška

2008. -  Poslediplomski kurs radiologije glave i vrata, Davos Švajcarska

2008.  - Škola magnetne rezonance, Sremska Kamenica Srbija

Od 2005. -  Pohađao I uspešno završio više kurseva iz radiologije tokom  seminara, simpozijuma i kongresa u zemlji i inostranstvu - Austrija,  Nemačka, Holandija, Belgija, Italija, Crna Gora, Kina, Švajcarska…

Profesionalna članstva:

Sekcija za radiološku dijagnostiku Srbije,

udruženje neuroradiologa Srbije,

Evropsko udruženje radiologa,

Evropsko udruženje radiologa glave i vrata,

Evropsko udruženje onkoloških radiologa

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

CT I MR dijagnostika, nove aplikacije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!