internista kardiolog

Dr Veljko Milić

 Veljko Milić

internista kardiolog

Dr Veljko Milić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Kardiološke preglede, ehokardiografiju, test opterećenjem, farmakološki stress – ehokardiografski test

Radno mesto / Radno iskustvo:

2013. - Vojnomedicinska Akademija Beograd-Klinika za urgentnu internu medicinu na mestu urgentnog kardiologa.

2010. - Vojna Bolnica u Nišu-Šef odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku.

2001. - Centar za psihofizičku selekciju regruta- Šef internističke službe.

1999. - Vojna Bolnica u Nišu- internista na reumatološkom odseku Internog odeljenja.

1991. - Upravnik Garnizonske ambulante u Prokuplju

Obrazovanje:

2015. - Subspecijalizacija iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Nišu.

1998. - Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu.

1991. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Urgentna kardiologija.

Dostignuća i priznanja:

Učešće  na više međunarodnih stručnih kongresa, iskustvo u lečenju tropskih  bolesti (radio u Africi 18 meseci), komandant bolnice u Africi,  objavljeno desetak stručnih radova u časopisima sa SCI liste, odbrana  doktorata iz kardiologije do kraja 2017.godine.
Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!