internista kardiolog

Dr Veljko Milić

Veljko Milić

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Kardiološke preglede, ehokardiografiju, test opterećenjem, farmakološki stress – ehokardiografski test

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • 2013. - Vojnomedicinska Akademija Beograd-Klinika za urgentnu internu medicinu na mestu urgentnog kardiologa.
  • 2010. - Vojna Bolnica u Nišu-Šef odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku.
  • 2001. - Centar za psihofizičku selekciju regruta- Šef internističke službe.
  • 1999. - Vojna Bolnica u Nišu- internista na reumatološkom odseku Internog odeljenja.
  • 1991. - Upravnik Garnizonske ambulante u Prokuplju

Obrazovanje: 

  • 2015. - Subspecijalizacija iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Nišu.
  • 1998. - Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu.
  • 1991. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Strani jezici: Engleski, Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Urgentna kardiologija

Dostignuća i priznanja:

Učešćena više međunarodnih stručnih kongresa, iskustvo u lečenju tropskih bolesti (radio u Africi 18 meseci), komandant bolnice u Africi, objavljeno desetak stručnih radova u časopisima sa SCI liste, odbrana  doktorata iz kardiologije do kraja 2017.godine.