anesteziolog i reanimatolog

Prim. dr sci. med. Vesna Malenković

no profile

anesteziolog i reanimatolog

Prim. dr sci. med. Vesna Malenković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Opštu i regionalnu anesteziju, analgosedaciju, ambulantnu anesteziju, reanimaciju, intenzivnu terapiju, terapiju bola

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Zdravstveni centar Valjevo 1980. - 1985.

•    Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije 1985. - 1988.

•    Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 1990. - 2000.

•    KBC „Bežanijska kosa“ 2000. - 2017.

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980.

•    Magisterijum iz endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma Medicinski fakultet Beograd 1987.

•    Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom 1988.

•    Doktorat iz endokrinologije Medicinski fakultet u Beogradu 1995.

•    U Frankfurtu 11th Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course (FRANC 2004)

•    U Sofiji Vygon Regional Anaesthesia training course, course coordinator dr Francois SINGELYN- Centre Clinical - SOYAUX (France) 2010.

•    Beograd, 2009. Internacionalna škola dečije anestezije

•    Beograd 2010. Educational Course: Improving teaching skills

•    Beograd 2009. Sepsa i intrahospitalne infekcije.

•    Beograd 2009. Prva Srpska akademija za menadžment infekcije.

•    Beograd 2009. 4thPain Symposium European Accreditation for Continuing Medical Education (EACCME) .

•    Predavanje „Preoperativna priprema, anestezija i hirurško lečenje bolesnika sa metaboličkim i endokrinim poremećajima“, Medicinski fakultet, Beograd 2010.

Publikacije:

•  Deset (10) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

•  Autor udžbenika: Endokrina oboljenja i anestezija. Beograd 1996.

•  Koautor u monografiji: Anesteziološki aspekti endokrinih i metaboličkih poremećaja (štitasta žlezda, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), urednika N. Kalezić, Medicinski fakultet, Beograd, 2009; 16:249-66

•  Popović N, Malenković V. Gojaznost i trauma, u ed. ANESTEZIJA U TRAUMI, Beograd 2010; 749-769.

•  Kalezić., Malenković i sar: Urgentna stanja u medicini 2016.

•  Lađević, Malenković i sar: Anestezija u urologiji , Beograd 2011

•  Malenković-Andrić V. Intenzivna terapija bolesnika sa poremećajima endokrinog sistema u Vučović i sar.: Intenzivna terapija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1998; 711-758.

Profesionalna članstva:

•  Član predsedništva Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju 2000-2018

•  Predsednik srpskog aktiva za regionalnu anesteziju 2016

Stručne aktivnosti:

•  Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu 2008-2012

•  Naučni saradnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije 2013-2017

•  Od 02.11. 2002. Mentor za specijalistički staž iz anesteziologije sa reanimatologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beograd

Strani jezici: 

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Intenzivna terapija, onkohirurgija, terapija bola, regionalna anestezija

Dostignuća i priznanja:

•  Titula primarijusa 1997.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!