neonatolog

Dr Vladan Milojević

Vladan Milojević

Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Pedijatrijske  preglede ambulantnih i vođenje hospitalizovanih pacijenata, sistematske  preglede, vakcinaciju, ultra zvuk abdomena, kukova i CNS-a.

Radno mesto / Radno iskustvo
2001 – 2002 – Opšta praksa u Vojnoj medicinskoj ambulanti Zaječar
2003 – 2004 – Volonterski rad, Hitna medicinska pomoć Niš
2004 – 2006 – Opšta praksa, Medicinski centar Prokuplje
2006 – 2016 - Klinički centar Niš, Klinika za dečije interne bolesti, Odeljenje intenzivne nege
2016 – stalno zaposlen u Bel Medic-u

 • Intubacija novorođenčeta
 • Aplikacija Curosurf-a
 • Primena konvencionalne mehaničke ventilacije
 • Primena visokofrekventne mehaničke ventilacije
 • Vođenje novorođenčeta na nazalnom CPAP-u (bublle CPAP)
 • Korišćenje Neopuff-a    
 • Plasiranje i fiksiranje umbilikalnog katetera
 • Plasiranje i fiksiranje urinarnog katetera
 • Plasiranje i fiksiranje centralnog venskog katetera
 • Izvođenje torakocenteze,
 • Izvođenje eksangvinotransfuzije (EST) kod novorođenčeta

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2003.
 • Speciajalista pedijatrije, 2011.
 • Uža specijalizacija iz oblasti neonatologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016.


Stručne aktivnosti

 • Maj 1996 – 2nd Europian Medical Students` Symposium, Thessaloniki, Greece
 • Mart 1997 – 91th Exchange Officers` Meeting of IFMSA ( International  Federation of Medical Students Asociation ), Budapest, Hungary
 • Decembar 1997 –  4th. International Medical Student`s Workshop on the  Future of Medical Education: “ New Technologies and Research on Medical  Education”, Monterrey, Mexico
 • 1997 – Activ work in Refugee Committee, Sudan, Africa
 • Septembar 2007- 14th European Paediatric Rheumatology Congress, Istanbul, Turkey
 • Mart 2010- Salzburg CHOP Seminar in Pediatrics Emergency Care, Salzburg, Austria
 • Maj 2013- Basic Immunology: Fundamental Concepts and Relevance to Human Disease and Therapeutics, Genove, Italy
 • Mnogobrojna učešća na svim značajnim pedijatrijskim domaćim kongresima sa publikovanim apstraktima

Strani jezici
Engleski
Španski

Dostignuća i priznanja
1994. – 1998. – President of Local Committee Niš the member of IFMSA
1994. – 1997. – Local Exchange Officer, IFMSA
1996. – 1998. – Honor member of a council committee, Center for Students` Medical Research and Sciense Nis
2007. – member of Paediatric Rheumatology European Society (PreS)
2010. – member of European Paediatric Association (EPA/UNEPSA)
2013. – member of  The International Neonatology Association (INA)

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!