opšti hirurg

Doc. dr Vladimir Dugalić

 Vladimir Dugalić

opšti hirurg

Doc. dr Vladimir Dugalić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Sve vrste velikih resekcija jetre uključujući desnu i levu hepatektomiju, proširenu desnu i levu hepatektomiju, centralne resekcije jetre (segmenti IV, V, i VIII), segmentne anatomske resekcije jetre (segmenti VII i VIII, IVB i V), bilijarne rekosntrukcije kao i sve operacije na bilijarnim vodovima, pankreasne resekcije (cefalična duodenopankreatektomija, distalna splenopankreatektomija uključujući Strasbergovu operaciju, centralna resekcija pankreasa, resekciju glave pankreasa sa prezervacijom duodenuma, laparoskopska holecistektomija, asistirao nekoliko transplantacija uključujući i living donor transplantacije, splenektomija kao i parcijalna splenektomija, totalna gasrektomija i sve vrste resekcije želuca, sve vrste resekcija tankog i debelog creva uključujući desnu i levu hemikolektomiju, prednje gornju i prednje donju resekciju rektuma, obostrane adrenalektomije i nefrektomiju.

Blog: http://www.belmedic.rs/vest/nova-nada-za-pacijente-obolele-od-karcinoma-debelog-creva-sa-metastazama-u-jetri

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    Od juna 1992. do danas: Hirurg na Institutu za Bolesti Digestivnog Sistema, Beograd, Klinički Centar Srbije, Koste Todorovića 6

Obrazovanje:

•    1987. - 1992. - Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu. Stipendista mladih talenata Srpske Akademije Nauka i Umetnosti

•    Jun 1992. - Završio Medicinski Fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 10 (deset). Za vreme studija bio demonstrator na anatomiji i mikrobiologiji. Dobio Univerzitetsku Oktobarsku nagradu grada Beograda za rad “Uticaj magnezijuma na ekscitabilnost miokarda“

•    Jun 1998. -Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom.

•    2002. - Završio kurs iz laparoskopske hirurgije

•    2002. - 2006. - Rad sa prof. dr Božinom Radevićem, osnivačem transplantacione hirurgije jetre u našoj zemlji. Član transplantacionog tima za jetru.

•    Maj 2007. - Stekao zvanje Magistra Medicinskih nauka iz oblasti Hirurške Anatomije na Beogradskom Medicinskom fakultetu, magistarski rad “Značaj prognostičkih faktora pri hirurškom lečenju karcinoma glave pankreasa”

•    Sep 2008. - Izabran za asistenta na predmetu  Hirurgija sa Anesteziologijom

•    Jun 2014. - Stekao zvanje doktora Medicinskih nauka odbranom doktorske disertacije pod nazivom “ Rano otkrivanje i faktori rizika za nastanak klinički značajne pankreasne fistule kod bolesnika nakon cefalične duodenopankreatektomije”

•    Mart 2015. - Izabran za docenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom

Stručne aktivnosti:

•    Na preporuku prof. dr Zorana. Gerzića za vreme specijalizacije proveo mesec dana na hirurškom odeljenju u Veneciji - Prof. Dr. C. Tremolada, June 1996

•    Hammersmith Hospital u Londonu, Department of Surgery - Prof. Dr N. Habib i Prof. Dr R. Williamson, July - August 1997, November - December 2003

•    Mesec dana u bolnici Paul Brousse Villejuif u Parizu (HBP unit) kod prof. D. Castaign-a, Maj2006 (hepatobiliopankreatična i transplantaciona hirurgija)

•    Mesec dana u bolnici Gustavo Rossi u Veroni, Italija, kod prof dr Claudija Bassija, April 2008 (hirurgija pankreasa)

•    Mesec dana u bolnici Nagoya University Hospital , prof dr Akimasa Nakao, Ferbuar 2010 (hirugija jetre i pankreasa)

•    Mesec dana u bolnici Red CrossMedical Centre, prof dr Masatoshi Makuuchi, April 2011 (hirurgija jetre i pankreasa)

•    Dve nedelje u bolnici Universitats Spital Zurich, prof P A Clavien, Oktobar 2012 (hirurgija jetre i pankreasa i transplantacija)

•    Mesec dana, London Kings College Hospital, prof Nigel Heaton, u okviru programa transplantacije jetre, jun - jul 2013, april 2015

•    Dve nedelje, Univerzitet u Heidelbergu, Hirurška klinika, Hirurgija pankreasa i jetre, Transplantaciona hirurgija, 15.06. - 30.06., 2016 prof M. Buchler

Strani jezici:

Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!