internista onkolog

Prof.dr Vladimir Kovčin

no profile

internista onkolog

Prof.dr Vladimir Kovčin

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Subspecijalističke onkološke konsultacije i drugo mišljenje. Konzilijarne preglede.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2016.  - Direktor za međunarodnu saradnju privatne bolnice “Oncomed system”, Beograd

2013.  - Načelnik Odeljenja medikalne onkologije, KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd

2009.  - Direktor KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd

2005.  - Načelnik Onkološke službe u KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd

2001.  - Direktor i suvlasnik privatnog onkološkog centra “ Oncomed”

1997.   - Načelnik onkološke službe, šef konzilijarne dijagnostike i Konsultant  za onkologiju u Internacionalnoj klinici KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd

1994.   - Šef Odeljenja za sistemska maligna oboljenja i maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu

1990.   - Specijalista interne medicine na odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu

1984.   - Klinički lekar na Odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu

Obrazovanje:

2008.  - Subspecijalizacija iz kliničke onkologije: “Mogućnosti prevencije  kardiotoksičnosti citotoksičnih lekova modifikacijama doza i načina  davanja”

2002. - Primarijat

1995. - Doktorat iz onkologije  “Poremećaji srčanog ritma kao manifestacija kardiotoksičnosti  pojedinačnih doza antraciklinskih citostatika, Medicinski fakultet u  Beogradu

1990.  - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

1989.  - Magisterijum iz imunoonkologije: “Dokazivanje karcinoembrionalnog  antigena u imunim komploeksima u serumu bolesnika sa malignim  oboljenjima i ponašanje CEA pri frakcionisanju seruma”, Medicinski  fakultet u Beogradu

1976.  - Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Akademsko napredovanje

2009.  - Vanredni Profesor onkologije, Medicinska Akademija US Medical School

2007.  - Naučno zvanje: Viši Naučni saradnik za oblast Onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije

2005.  - Vanredni Profesor interne medicine, Medicinska Akademija US Medical School

1997.  - Naučno zvanje: Naučni saradnik za oblast onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije

1993.  - Istraživačko zvanje: Istraživač saradnik, oblast onkologija

Publikacije:

 •   23 poglavlja u monografijama + 6 monografija

•    25 rad in ekstenzo objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom

•    46 rezimea  objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom

•    45 radova objavljenih u zbornicima rezimea na inostranim kongresima i simpozijumima

•    39 radova objavljenih u domaćim časopisima, sa recenzijom in ekstenzo

•    4 rada objavljena u zbornicima kongresa u zemlji in ekstenzo

•    107 rada objavljena u zbornicima rezimea sa kongresa i simpozijuma u zemlji

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Klinička istraživanja, Imunoterapija, hemioterapija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!