neuropsihijatar

Dr Vladimir Lazić

Vladimir Lazić

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • 2018. - Bel Medic
 • 1987 - 2013. - Zavod za  vazduhoplovnu medicinu JAT-a (sada Ordinacija medicine rada  vazduhoplovno-medicinski centar Air Serbia)
 • 1986. - 1987. - MC Podrinje u Loznici, ambulanta osnovne zdravstvene zaštite u Centru,  sektorske ambulante na terenu, hitna služba, pomoć u kući
 • 2000. - 2012. - Obavljao poslove pomoćnika  direktora Zavoda, a zatim šefa sektora za ocenu zdravstene sposobnosti  (promena sistematizacije kompanije). 
 • 2012. - 2013. - Obavljao poslove šefa VMC-a Jat Airways-a (po ranijoj sistematizaciji  direktor) čega sam se dobrovoljno odrekao. Sadašnju kompaniju napustio  po sopstvenoj želji

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Obavezni lekarski staž - DZ Novi Beograd
 • Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva:
Predsednik Komisije za  donošenje ocene o zdravstenoj sposobnosti VOO i VSO (piloti svih  kategorija u civilnom saobraćaju, kabinsko osoblje, sportski piloti,  padobranci, avio-mehaničari itd.) - po ovalašćenju tadašnje države,  neprekidno od 1995. g. do stupanjanja na snagu 2006. g.novog pravilnika  usklađenog s evropskim standardima. Od tada do danas neprekidno sam  ovlašćeni lekar AME (Autorizated Medical Examinair) za tu oblast,  aktuelno u skladu sa EASA PART Med. od strane Direktorata za civilno  vazduhoplovstvo Republike Srbije.

Stručne aktivnosti:

Osnovna zdravstvena zaštita u ordinaciji i na terenu

 • Hitna i neodložna pomoć korisnicima usluga Aerodroma Beograd (sada Nikola Tesla)
 • Odobravanje avio-prevoza bolesnim i hendikepiranim putnicima
 • Praćenje bolesnih putnika na letovima JAT-a
 • Neuropsihajtrijski pregledi
 • Neuropsihijatrijska evaluacija vazduhoplovno ovlašćenog i vazduhoplono stručnog osoblja
 • Neuropsihijatrijski pregledi zaposlenih na mestima s posebnim uslovima rada u skladu s važećom zakonskom regulativom
 • Učestvovanje u stvaranju protokola profilakse posada i radnika  kompanije angažovanih na radu u epidemiološki rizičnim područjima
 • Praćenje zdravstvenog stanja, podrška posadama i radnicima kompanije  na radu u Nigeriji kroz saradnju s domaćim zdravstvenim institucijama  tokom boravaka 2001. i 2002. na terenu

Strani jezici
Engleski

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!