neuropsihijatar

Dr Vladimir Lazić

no profile

neuropsihijatar

Dr Vladimir Lazić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

1987 - 2013. - Zavod za  vazduhoplovnu medicinu JAT-a (sada Ordinacija medicine rada  vazduhoplovno-medicinski centar Air Serbia)

1986. - 1987. - MC Podrinje u Loznici, ambulanta osnovne zdravstvene zaštite u Centru,  sektorske ambulante na terenu, hitna služba, pomoć u kući

2000. - 2012. - Obavljao poslove pomoćnika  direktora Zavoda, a zatim šefa sektora za ocenu zdravstene sposobnosti  (promena sistematizacije kompanije). 

2012. - 2013. - Obavljao poslove šefa VMC-a Jat Airways-a (po ranijoj sistematizaciji  direktor) čega sam se dobrovoljno odrekao. Sadašnju kompaniju napustio  po sopstvenoj želji

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obavezni lekarski staž - DZ Novi Beograd

Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva:

Predsednik Komisije za  donošenje ocene o zdravstenoj sposobnosti VOO i VSO (piloti svih  kategorija u civilnom saobraćaju, kabinsko osoblje, sportski piloti,  padobranci, avio-mehaničari itd.) - po ovalašćenju tadašnje države,  neprekidno od 1995. g. do stupanjanja na snagu 2006. g.novog pravilnika  usklađenog s evropskim standardima. Od tada do danas neprekidno sam  ovlašćeni lekar AME (Autorizated Medical Examinair) za tu oblast,  aktuelno u skladu sa EASA PART Med. od strane Direktorata za civilno  vazduhoplovstvo Republike Srbije.

Stručne aktivnosti:

Osnovna zdravstvena zaštita u ordinaciji i na terenu

•    Hitna i neodložna pomoć korisnicima usluga Aerodroma Beograd (sada Nikola Tesla)

•    Odobravanje avio-prevoza bolesnim i hendikepiranim putnicima

•    Praćenje bolesnih putnika na letovima JAT-a

•    Neuropsihajtrijski pregledi

•    Neuropsihijatrijska evaluacija vazduhoplovno ovlašćenog i vazduhoplono stručnog osoblja

•    Neuropsihijatrijski pregledi zaposlenih na mestima s posebnim uslovima rada u skladu s važećom zakonskom regulativom

•     Učestvovanje u stvaranju protokola profilakse posada i radnika  kompanije angažovanih na radu u epidemiološki rizičnim područjima

•     Praćenje zdravstvenog stanja, podrška posadama i radnicima kompanije  na radu u Nigeriji kroz saradnju s domaćim zdravstvenim institucijama  tokom boravaka 2001. i 2002. na terenu

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!