Specijalista grudne hirurgije

Prof. dr Vojkan Stanić

Prof. dr Vojkan Stanić, eminentni grudni hirurg, obavlja otvorene ioperacije grudnog koša, kao i video asistirane torakoskopske operacije i intervencije.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

 • Pleuralne punkcije
 • Biopsija pleure (biopsija iglom)
 • Perkutane iglene biopsije (tru kat biopsije) tumora pluća
 • Torakalna drenaža (drenaža grudnog koša)
 • Pleurodeza kod malignih i hroničnih izliva (klasična metoda)

VATS  operacije:

 • Biopsije pleure kod hroničnih i malignih izliva i tumora
 • Pleurodeza
 • Biopsije tumorskim promena u plućima i medijastinumu
 • Biopsija medijastinalnih limfnih čvorova
 • Operacija reciddivnog pneumotoraksa
 • Operacije perifernih tumora pluća
 • Operacija cista medijastinuma
 • Obostrana simpatektomija kod hiperhidroze dlanova i pazuha i Raynaud-sindroma
 • Hirurška korekcija deformiteta grudnog koša
 • Pectus carinatum  (levkaste grudi)
 • Pectus excavatum  (kokošije grudi)
 • Deformiteti rebarnih lukova
 • Operacije tumora zida grudnog koša i vrata
 • Biopsije limfnih čvorova vrata i pazušnih jama
 • Torakotomija i sternotomija
 • Resekcije pluća kod tumora
 • Operacije tumora medijastinuma
 • Relaksacija dijafragme
 • Dekortikacija pluća

Obrazovanje
1995. Odbranio doktorsku disertaciju u Vojnomedicinskoj akademiji
1987. Položio specijalistički ispit iz grudne i kardiovaskularne hirurgije
1976. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu
2005. International Workshop - Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd
1990. Tromesečno usavršavanje u bolnici Royal Brompton Hospital u Londonu, Velika Britanija (prof. dr Piter Golstrow)
1988. Jednomesečno usavršavanje u Kliničkom centru u Ljubljani u Klinici za grudnu hirurgiju
2008.  Kos, Grčka, XVIII kongres Svetskog udruženja kardiotorakalnih hirurga
2006.  Beograd, Drugi Kongres Kardiotorakalnih hirurga SCG sa međunarodnim ućešćem
2005.  European School of Oncology (Beograd) predavanje po pozivu
2005.   Sarkomi zida grudnog koša i pluća, predavanje po pozivu, III simpozijum  Udruženja onkoloških hirurga Srbije pod nazivom "Sarkomi mekih tkiva",  Beograd
2005.  International Workshop - Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd
2004.   "Disekcija kod karcinoma pluća", predavanje po pozivu, II simpozijum  Udruženja onkoloških hirurga Srbije pod nazivom Disekciona hirurgija,  Beograd
2004.  Beograd, Prvi Kongres kardiotorakalnih hirurga SCG sa međunarodnim učešćem

Publikacije
Objavio 136 radova u domaćim i inostranim časopisima. Napisao poglavlja u mnogim udžbenicima i monografjama.

Profesionalna članstva

 • Evropsko udruženje grudnih hirurga
 • Član Udruženja Balkanske asocijacije onkologa
 • Član Srpskog lekarskog društva (u predhodnom mandatu je bio predsednik SLD)
 • Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva
 • Predsednik Sekcije grudnih hirurga Srpskog lekarskog društva
 • Generalni sekretar Udruženja kardiotorakalnih hirurga Srbije
 • Član Upravnog odbora Udruženja onkoloških hirurga Srbije

Strani jezici
Engleski