anesteziolog

Dr Vukašin Kariklić

 Vukašin Kariklić

anesteziolog

Dr Vukašin Kariklić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede, anesteziju i reanimaciju

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2011. - Bel Medic

1982. - 1992. - Univerzitetski Klinički Centar Tuzla

1992. - 1995. -Šef  odseka anestezije na Klinici za ortopedsku hirurgiju, Opšta bolnica Kikinda

1995. - 2000. - Klinično-bolnički Centar „Zvezdara“, Beograd, Šef odseka anestezije na ORL Klinici

2000. - 2011. - Specijalna bolnica “Sveti Vid” Beogra

Od 2013. - Getinge Grupacija, Klinički Direktor za jugoistočnu Evropu

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1982.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz anesteziologije i reanimatologije, 1988.

Fakultet za projektni menadžment u Beogradu, 2008. g.

Publikacije:

Više  autorskih i koautorskih stručnih radova iz oblasti pulmologije,  anesteziologije, projektnog menadžmenta i menadžmenta u zdravstvu.

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!