anesteziolog

Dr Vukašin Kariklić

Vukašin Kariklić

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, anesteziju i reanimaciju

Radno mesto / Radno iskustvo:
Od 2011. - Bel Medic
1982. - 1992. - Univerzitetski Klinički Centar Tuzla
1992. - 1995. -Šef  odseka anestezije na Klinici za ortopedsku hirurgiju, Opšta bolnica Kikinda
1995. - 2000. - Klinično-bolnički Centar „Zvezdara“, Beograd, Šef odseka anestezije na ORL Klinici
2000. - 2011. - Specijalna bolnica “Sveti Vid” Beogra
Od 2013. - Getinge Grupacija, Klinički Direktor za jugoistočnu Evropu

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1982.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz anesteziologije i reanimatologije, 1988.
Fakultet za projektni menadžment u Beogradu, 2008. g.

Publikacije
Više  autorskih i koautorskih stručnih radova iz oblasti pulmologije,  anesteziologije, projektnog menadžmenta i menadžmenta u zdravstvu.

Strani jezici
Engleski

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!