internista kardiolog

Dr sc. med. Žaklina Davičević-Elez

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Kardiološke i internističke preglede, neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: UZ srca, test fizičkog opterećenja, Holter EKG, Holter krvnog pritiska

Radno mesto / Radno iskustvo:

1997. - Asistent pripravnik za predmet Biohemija,Medicinski fakultet, Beograd

1998. - Specijalista Interne Medicine, Subspecijalista Kardilolog, Vojnomedicinska Akademija, Beograd

2014. - Savetnik za Medicinska pitanja, GlaxoSmithKline, Beograd

2008. - Bel Medic

Obrazovanje:

1996. - Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2002. - Specijalista Interne Medicine,Vojnomedicinska akademija, Beograd

2002. - Magistar medicinskih nauka, Tema magistarske teze: “Antioksidantni  kapacitet limfocita u različitim stadijumima hroničnog oštećenja  bubrega”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2006. - Subspecijalista Kardiologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd

2009. - Doktor medicinskih nauka, Tema doktorske teze: “Uloga moždanog  natriuretskog peptida u proceni optimalnog vremena za hirurško lečenje  aortne stenoze”, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Stručna usavršavanja:

2005. - 2007. - Studentska razmena, International students exchange IFMSA,Escola  Paulista de Medicina, UNIFESP-EPM, Sao Paulo, Brasil (1996) Salzburg  Weill Cornell Cardiology Seminars

2006. - Stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije, Echo lab - Prof dr Thomas Binder, University Hospital of Vienna

Allgemeinekrankenhaus (AKH), Beč, Austrija, Kardiologija i Transplantacija srca i pluća

2009. - 2013. ENGAGE AF-TIMI 48 3rd phase Clinical trial, co-investigator

Publikacije:

Usmene i poster prezentacije na međunarodnim i domaćim kongresima

Strani jezici:

Engleski

Nemački

Posebna sfera interesovanja:

Neinvazivna kardiološka dijagnostika - transtorakalna i transezofagealna eokrdiografija
Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!