internista kardiolog

Dr sc. med. Žaklina Davičević-Elez

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Kardiološke i internističke preglede, neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: UZ srca, test fizičkog opterećenja, Holter EKG, Holter krvnog pritiska

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 1997. - Asistent pripravnik za predmet Biohemija,Medicinski fakultet, Beograd
 • 1998. - Specijalista Interne Medicine, Subspecijalista Kardilolog, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
 • 2014. - Savetnik za Medicinska pitanja, GlaxoSmithKline, Beograd
 • 2008. - Bel Medic

Obrazovanje

 • 1996. - Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2002. - Specijalista Interne Medicine,Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • 2002. - Magistar medicinskih nauka, Tema magistarske teze: “Antioksidantni  kapacitet limfocita u različitim stadijumima hroničnog oštećenja  bubrega”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2006. - Subspecijalista Kardiologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • 2009. - Doktor medicinskih nauka, Tema doktorske teze: “Uloga moždanog  natriuretskog peptida u proceni optimalnog vremena za hirurško lečenje  aortne stenoze”, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Stručna usavršavanja

 • 2005. - 2007. - Studentska razmena, International students exchange IFMSA,Escola  Paulista de Medicina, UNIFESP-EPM, Sao Paulo, Brasil (1996) Salzburg  Weill Cornell Cardiology Seminars
 • 2006. - Stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije, Echo lab - Prof dr Thomas Binder, University Hospital of ViennaAllgemeinekrankenhaus (AKH), Beč, Austrija, Kardiologija i Transplantacija srca i pluća
 • 2009. - 2013. ENGAGE AF-TIMI 48 3rd phase Clinical trial, co-investigator

Publikacije

Usmene i poster prezentacije na međunarodnim i domaćim kongresima

Strani jezici

 • Engleski
 • Nemački

Posebna sfera interesovanja

Neinvazivna kardiološka dijagnostika - transtorakalna i transezofagealna eokrdiografija

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!