Dr Zdeslav Milinković

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1973. - Zaposlen je u Specijalnoj ortopedsko-hirurškoj bolnici “Banjica” u Beogradu.
Trenutno obavlja sledeće funkcije:
- Lekar Davis cup i Fed cup reprezentacije Srbije  o predsednik medicinske komisije TSS o član Medicinske komisije FSS o član lekarske komisije FK Partizan

Obrazovanje
1972. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1978. - Postao je prvi magistar nauka iz naučne oblasti Ortopedija u istoriji Medicinskog fakulteta u Beogradu
1979. - Specijalistički ispit iz oblasti Ortopedska hirurgija i ortopedija položio je sa odličnim uspehom
1982. - Odbranio je doktorsku disertaciju
Od 1972. - Lekar JSD Partizan u Beogradu

Publikacije
Objavio je i saopštio  preko 250  radova u inostranoj i domaćoj literaturi. Kao autor i koautor objavio je 16 knjiga na maternjem i engleskom jeziku.

Profesionalna članstva:

 • Predsednik lekarske komisije TK Partizan i lekar SD Partizan
 • Od 1986. godine na pozicije je načelnika odeljenja za Naućno istraživački rad , 
 • Od 1991 načelnik odeljenja Spinalnog centra,
 • Od 2000. godine na poziciji upravnika Spinalnog centra u Institutu za ortopedsko hirurške bolesti Banjica.
 • Osnivač i višegodišnji predsednik  Vertebrološke grupe Srbije I Crne gore    
 • Članstva u stručnim udruženjima o predsednik Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS) o član Svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT) o osnivač Evropskog udruženja za deformacije kičmen0g stuba (ESDS) o član Evropskog udruženja za kičmu (SSE) o osnivač i prvi  predsednik Spine Experts Group (SEG) o počasni član Udruženja ortopeda Turske o član Deformity Direction Pannel-a (DDP)
 • Osnivač i višegodišnji predsednik Veretebrološke grupe Srbije I Crne Gore o član Srpske Asocijacije Ortopeda i traumatologa (SOTA) o član Srskog lekarskog društva (SLD)

Stručne aktivnosti
Redovni  je profesor ortopedije, gostujući profesor u Bugarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Grčkoj, Austriji, Turskoj i  Sloveniji.
Organizovao i vodio više domaćih i medjunaodnih Instruktivnioh kurseva
Kao medjunarodni ekspert obučio različitim hirurškim tehnikama preko 80 lekara iz zemlje i inostranstva
Rukovodio je lekarskom komisijom Košarkaškog saveza Jugoslavije, Džudo saveza  Jugoslavije, Karate Saveza Jugoslavije i košarkaškog kluba “Partizan”.

Dostignuća i priznanja
Idejni tvorac i osnivač Spinalnog centra u Specijalnoj oprtopedskoj bolnici Banjica.
U okviru sportske karijere, bavio se rukometom i bio član RK “Voždovački” od 1960. do 1966. godine kao sportista takmičar. Bio je pionirski i omladinski reprezentativac Beograda , Srbije i Jugoslavije, kao i  pionirski kapiten reprezentacije Beograda.  
Od 1966. godine bio je član karate kluba “Partizan” iz Beograda. Kao karatista, bio je višestruki reprezentativac Srbije i Jugoslavije. Srbiju je predstavljao kao kapiten reprezentacije u periodu 1971-1973. godine. Bio je prvak Beograda, Srbije i Jugoslavije, kao uspešan takmičar u borbama i katama . Od 1969 godine nosilac je crnog pojasa,  a 1994 godine dodeljen mu je 5. DAN. Trener je karatea i internacionalni sudija.
Zlatna plaketa za doprinos osnivanju i radu Evropskog udruženja za deformacije kičmenog stuba 1986 Rim
Orden rada sa srebrnim zracima 1986
Povelja za doprinos razvoju i radu Jugoslovenskog udruženja za ortopediju I traumatologiju 1987
Zlatna plaketa JSD Partizan za doprinos u sportu  

U svakodnevnu ortopedsko-hiruršku praksu uveo je sledeće procedure i operacije:

 • diskalna hirurgija zadnji pristup
 • halo trakcija za deformacije kičmenog stuba i povrede
 • halo-femoralna trakcija za deformacije kičmenog stuba
 • modifikaciju spondiolodeze metodom zaključavanja
 • modifikaciju insercije gornje pedikularne kuke
 • prednju hirurgiju kod dece i odraslih u lečenju infekcija na kičmenom stubu
 • prednju diskalnu hirurgiju
 • prednju instrumentalnu stabilizaciju vratne kičme
 • prednju instrumentalnu stabilizaciju tumora kičmenog stuba
 • simultanu konveksnu prednju i zadnju hemiepifiziodezu
 • rano operativno lečenje kongenitalnih deformacija kičme
 • sublaminarnu instrumentalnu korekciju po Luqueu
 • sublaminarnu instrumentalnu stabilizaciju vratne kičme
 • H grefon i stabilizacija vratne kičme
 • Sublaminarnu korekciju i stabilizaciju uz modifikovan Harringtonov instrumentarijum
 • Hartshilov ram i sublaminarnu stabilizaciju
 • Rešavanje spinalne stenoze operativnim putem
 • Modifikacija intertransverzalne deze L5-S1
 • Sublaminarnu stabilizaciju kod preloma kičmenog stuba
 • Sublaminarnu fiksaciju gornje vratne kičme
 • Kombinovani neurohirurški i ortopedski tretman intramedularnih tumora kičmenog stuba
 • Laminoplastika vratne i lumbalne kičme
 • Modifikovana laminoplastika sa foraminotomijom
 • Transpedikularnu fiksaciju kod deformacija kičmenog stuba
 • Operativno rešavanje kifoza  
 • Modifikovanu hemivertebrektomiju  
 • Sekvencijalno lećenje kongenitalnih hemivertebri
 • Instrumentalne korekcija kifoza kombinacijom sistema
 • Multipna vertebralna osteotomia sa prednje strane MVO
 • Vaskularni pedikularni kalem na kičmenom stubu
 • Vaskularna pedikularna fibula
 • Modifikovani cilindrični ilijačni kalem
 • Modifikacija operacije elevirane skapule  
 • Gardnerov torakolumbalni prednji korektor i stabilizator
 • Moss Miami tehnika instrumentacije kičmenog stuba za zadnje i prednje strane
 • Legacy sistem i tehnika
 • Subtrakciona zadnja korektivna osteotomija kifoza kičme
 • Modifikovana zadnja višestruka osteotomija kod kifoza
 • Okcipitocervikalna instrumentacija tipa Summit
 • Prednji pristup C1 i C2
 • Transmandibularni pristup gornjoj vratnoj kičmi
 • Transternalni pristup gornjoj torakalnoj kičmi
 • V osteotomija modifikacija operativne tehnike rešavanja deformacije grudnog koša 
 • Prednja stabilizacija cervikotorakalnog prelaza sa prednje strane