dermatovenerolog

Prof. dr Željko Mijušković

Željko Mijušković

U opštoj bolnic Acibadem Bel Medic obavlja:

Dermatovenerološki pregled, dermoskopiju, biopsiju kože, uklanjanje benignih promena s kože primenom radiotalasa, krioterapiju

Radno mesto / Radno iskustvo:

•  2018. - Acibadem Bel Medic

•  Načelnik Funkcijske dijagnostike Klinike za kožne i polne bolesti, VMA

•  Od 2016. - vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije

•   2011. - 2016. - docent na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije

•   Od 2012. - načelnik Funkcionalne dijagnostike Klinike za kožne i polne bolesti VMA

•   2007. - 2012. - načelnik Laboratorije za imunodermatologiju  Klinike za kožne i polne bolesti VMA

•   1999. - 2004. - načelnik Funkcionalne dijagnostike Klinike za kožne i polne bolesti VMA

•   Od 1999. - specijalista, zaposlen na neodređeno vreme u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

•    1996. - 1999. - lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

Obrazovanje:

•    2008. - 2010. - Akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

•    1996. - 1999. - Specijalizacija iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

•    1995. - 1997. - Poslediplomske studije iz imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

•    1989. - 1995. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorska disertacija 2010. god: „Određivanje polimorfizma gena za glutation S-transferazu i interleukin-10 i mutacije PTCH gena kod pacijenata s bazocelularnim karcinomom“

Publikacije:

•    Radovi štampani u inostranim časopisima: 9

•    Radovi štampani u celini u domaćim časopisima: 12

•    Poglavlja u domaćim knjigama: 15

•    Poglavlja u inostranim knjigama: 2

•    Radovi štampani u celini u zbornicima domaćih kongresa: 13

•    Radovi štampani kao apstrakti s inostranih kongresa: 54

•    Radovi štampani kao apstrakti s domaćih kongresa: 35

•    Knjiga: „Savremena terapija psorijaze“ (2013)

•    Recenzent časopisa Vojnosanitetski pregled i Serbian Journal of Dermatology and Venereology

Profesionalna članstva:

•    Predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije (2015-2019)

•    Član predsedništva Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva

•    Član predsedništva Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva

•    Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju

•    Evropsko udruženje za dermatološku onkologiju

•    Internacionalno udruženje dermatologa

•    Internacionalno udruženje za dermoskopiju

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

•    Tumori kože, psorijaza, autoimunske bulozne dermatoze, akne