specijalista oftalmologije - oftalmohirurg

Mr sci. med. dr Zora Stanković

 Zora Stanković

specijalista oftalmologije - oftalmohirurg

Mr sci. med. dr Zora Stanković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

     Operacije katarakte (fakoemulzifikacija, MICS tehnika):

•    komplikovane katarakte kod očiju obolelih od:

-     glaukoma (simplex, kapsularni, angularni, posle YAG iridotomije i operacije glaukoma)

-    dijabetesa (posle laser fotokoagulacije – LFC)

-    visoke miopije

-    operisanih od ablacije retine i pars plana vitrektomije

-    uveitisa

-    Sy PEX

•    kod dijabetičara

•    kod psihijatrijskih bolesnika

•    kod odraslih u opštoj anesteziji

Radno mesto / Radno iskustvo:

•  2017. – Bel Medic

•  2010. – Odsek za hirurgiju katarakte, Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije

•  2005. – Odeljenje za uveitise, Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:

•  2000. - 2006. – Magistarske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje:  Magistar

Magistarska teza: Uticaj operacije katarakte na očni pritisak

•  1999. - 2005. – Specijalizacija iz oftalmologije, Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije

Zvanje:  Specijalista oftalmologije

•  1992. - 1998. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje: Doktor medicine

Stručne aktivnosti:

Učešće na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i naučnim skupovima iz oblasti oftalmologije, kao i stručnim sastancima i kliničkim seminarima oftalmologa Srbije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!