Hematološki poremećaji posle preležanog COVID-a 19 i njihovo lečenje

06.04.2021.

Doc. dr Darko Antić, internista - hematolog

Posle preležane COVID 19 infekcije mogu se uočiti različiti poremećaji u krvnoj slici: anemija (malokrvnost), leukocitoza, trombocitopenija (snižen broj trombocita), a neretko i poremećaji u zgrušavanju krvi: tromboze, povišene vrednosti D dimera. 

Anemija nakon COVID-a 19

Anemija (malokrvnost) je stanje snižene koncentracije hemoglobina u krvi i apsolutnog smanjenja ukupne mase eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), čija je uloga da prenesu kiseonik do svih organa i tkiva.

Znaci anemije su: osećaj zamora i slabosti, bledilo ili žućkasta boja kože, nepravilan rad srca, otežano disanje, vrtoglavica ili nesvestica, bol u grudima, hladne šake i stopala.

Laboratorijskim analizama krvi i kliničkim pregledom hematologa anemija se lako može dijagnostikovati. Veoma je važno utvrditi da li je uzrok anemije nedostatak gvožđa (kada treba primeniti nadoknadu preparatima gvožđa), ili je anemija posledica nedovoljnog oslobađanja gvožđa iz depoa u organizmu, zbog čega tada ne treba primenjivati preparate gvožđa.

Leukocitoza nakon COVID-a 19

Leukocitoza označava povećan broj belih krvnih zrnaca (leukocita)  i može da bude prirodni odgovor na bakterijsku infekciju, ali isto tako i posledica primena određenih lekova koji se koriste u lečenju COVID 19 infekcije. Važno je utvrditi koji je od ova dva uzroka u pitanju kako se ne bi primenjivala prekomerna antibiotska terapija.

Trombocitopenija nakon COVID-a 19

Usled COVID-a 19 može doći do smanjenja broja krvnih pločica (trombocita) kao posledice disregulacije  imunskog sistema pod dejstvom virusa (razvoj autoantitela protiv trombocita). Ovaj problem može da se pojavi tokom COVID 19 pozitivnosti, ali i da se razvije nakon COVID 19 infekcije. 

Trombocitopenija se može prepoznati po: spontanoj pojavi modrica, krvarenju iz desni, krvi u mokraći i stolici, obilnim menstruacijama kod žena. Dijagnoza se postavlja analizom krvi.

Tromboza nakon COVID-a 19

Poremećaj zgrušavanja krvi, odnosno tromboza, a posebno venska tromboza, jedna je od najopasnijih komplikacija koje se javljaju kod obolelih od COVID-a 19. Potvrda dijagnoze venske tromboze zahteva primenu antikoagulantne terapije (lekova za razređivanje krvi), ali su izbor leka, doziranje i dužina primene u nadležnosti hematologa.  

Povišene vrednosti D dimera nakon COVID-a 19

D-dimer je proteinski fragment koji nastaje u procesu razgradnje krvnog ugruška (koaguluma) i ukazuje na aktivaciju sistema zgrušavanja krvi u organizmu. Samo povišena vrednost D dimera nije indikacija za primenu antikoagulantne terapije (lekova za razređivanje krvi), već je neophodno isključiti tromboembolijske događaje tj. utvrditi da nije došlo do duboke venske tromboze ili embolije pluća. Vrednost D dimera nakon COVID 19 infekcije može biti povišena duži vremenski period. Hematolog je nadležan da odredi da li je opravdano kontrolisanje D dimera, kao i primena antikaogulantne terapije.

Bel Medic ima Ambulantu za hematološke poremećaje posle COVID-a 19

Najbolji način da prekontolišete svoje zdravlje i proverite da li je došlo do nekog od hematoloških poremećaja pošto ste preležali COVID 19 jeste da se obratite iskusnom hematologu. Bel Medic ima specijalizovanu ambulantu za hematološke poremećaje posle COVID-a 19 koju vodi docent dr sci. med. Darko Antić, internista - hematolog. On će obaviti pregled, uputiti Vas koje analize krvi treba da uradite i propisati odgovarajuću terapiju, ukoliko je ona potrebna.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!