Kako staviti, koristiti, skinuti i odložiti masku?

25.03.2020.

1. Preporučuje se da masku nosite svaki put kada izlazite napolje i u kući ako imate simptome respiratorne infekcije.

2. Pre nego što dodirnete masku, operite ruke sapunom i dezinfikujte ih sredstvom na bazi alkohola (najmanje 60%).

3. Uzmite masku i pregledajte je da li ima rupa.

4. Okrenite masku na spoljnu stranu (obojena strana).

5. Stavite unutrašnju stranu maske na lice. Ukoliko koristite hirurške maske Yelena strana ide spolja, bela iznutra, a elsatične trake oko ušiju. Ukoliko koristite drugi tip maske stavite je tako da se oblikuje u obliku vašeg nosa i zakačite traktom oko glave.

6. Spustite dno maske tako da pokriva usta i bradu.

7. Nakon upotrebe skinite masku. Skinite elastične petlje iza ušiju, dok masku držite dalje od lica i odeće da ne biste dodirnuli potencijalno kontaminirane površine maske.

8. Odbacite masku u zatvorenom kantu odmah nakon upotrebe. Ukoliko koristite pamučne maske možete ih iskuvati, dezinfikovati i koristiti ponovo.

9. Obavezno izvršite higijenu ruku nakon dodirivanja i/ili skidanja maske - operite ruke sapunom i dezinfikujte ih sredstvom na bazi alkohola (najmanje 60%).

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!