Obaveštenje o simpozijumu: „Poremećaji spavanja u svetlosti drugih specijalnosti“ koji se održava u Bel Medic opštoj bolnici 17.03.2018. godine

01.03.2018.
Obaveštenje o simpozijumu: „Poremećaji spavanja u svetlosti drugih specijalnosti“ koji se održava u Bel Medic opštoj bolnici 17.03.2018. godine

Izučavanje spavanja i njegovih poremećaja u Srbiji je daleko od svojih prvih koraka. Obzirom da ono kod nas ipak tek očekuje svoj procvat, primarni cilj Seminara sa nazivom „Poremećaji spavanja u svetlosti drugih specijalnosti“ je upoznavanje lekara sa najnovijim multi-disciplinarnim stavovima u oblasti fiziologije i poremećaja spavanja, novim tehnikama izučavanja i terapijom bolesti spavanja.

Sekundarni cilj je da se problemi spavanja sagledaju sa aspekta drugih specijalnosti.

Tercijarni cilj Seminara je da pokrene proučavanje spavanja u Srbiji, kako u institutima koji se bave bazičnom naukom tako i na klinikama, angažovanjem mlađih istraživača koji će dalje ovu oblast u Srbiji, po stepenu razvijenosti još više približiti Evropi.

Konačno, u okviru „Bel Medic centra za spavanje i poremećaje spavanja“ ovaj prvi po redu Seminar ima za cilj da uspostavi bienale, tradiciju održavanja simpozijuma/stručnih sastanaka o spavanju (sa regionalnim i međunarodnim učešćem), svake druge godine u okviru i pod pokroviteljstvom Opšte bolnice Bel Medic.

Stručni sastanak „Poremećaji spavanja u svetlosti drugih specijalnosti“ se održava u: Opšta bolnica Bel Medic, Beograd, Koste Jovanovića 87, II sprat, Staklena terasa, 17. marta 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!