STVARAMO ŽIVOT

07.09.2020.
STVARAMO ŽIVOT

S ponosom objavljujemo da su Bel Medic i Institute od life, jedan od najvećih centara za vantelesnu oplodnju u Evropi, započeli su saradnju 

Bel Medic i Institut of life dele istu misiju -  da parovima koji ne mogu da dobiju dete omogućimo najsavremenije  medicinske procedure vođenja postupka vantelesne oplodnje uz punu  psihološku i logističku podršku.

Bel Medic tim stručnjaka, zajedno sa lekarima iz Atine, biće dostupni svakom paru 24/7. 

Pored  najmodernijih personalizovanih protokola, svaki par će imati  lekara-vodiča koji će, uz razumevanje i srtučan, ali i prijateljski  pristup, biti tu za sve vrste podrške paru. 

Naš tim će vas tretirati sa velikom posvećenošću, brigom i poštovanjem vaših želja i potreba.

Pripremu za proceduru VTO radiće iskusni stručnjaci u Bel Medicu po individualno kreiranim protokolima Institute od life.

Sam postupak VTO izvodiće se u klinici u Atini, gde radi tim najvećih svetskih embriologa i specijalista za fertilitet.

Zašto smo odabrali Institute od life

Institute  od life osnovala je grupa lekara, vrhunskih embriologa i stručnjaka za  fertilitet, koji su delili želju da ponude pacijentima najveću šansu da  ispune san o roditeljstvu. Tako su stvorili najbolju kliniku za  fertilitet u Grčkoj i Evropi.

Izgradili su Centre za asistirane reproduktivne tehnike u sklopu dva vodeća Grčka porodilišta: IASO i MITERA.

Od  prvog dana, Institute of Life je ostvario međunarodnu saradnju sa  priznatim stranim centrima kao što je Embryotools, IVF laboratorija i  konsultantski centar vrhunskog kvaliteta. Ovakva saradnja je postavila  temelje Institute of Life timu da bude izbor broj 1 parovima u Grčkoj i  Evropi, koji žele da ostvare roditeljstvo.

Usluge i Tehnike

Institute  of Life obezbeđuje toplo i prijatno okruženje, sve inovativne IVF  tretmane, uključujući donaciju jajnih ćelija, surogat materinstvo i  pre-genetičko testiranje. Vrhunska laboratorija je opremljena  najnaprednijom tehnologijom kao što su RI Witness management system i  Embryoscope+ (time-lapse tehnologija). Vazdušni filteri i ventilacioni  sistem urađeni su prema najvišim standardima, kako bi obezbedili  optimalne laboratorijske uslove sa zadatkom da se postigne najviši  stepen uspešnosti. 

Istraživanje i Razvoj

Institute  of Life je naglašava značaj razvoja novih medicinskih protokola i novih  terapijskih metoda. On je prvi svetski, licencirani, Centar za  asistirane reproduktivne tehnike, za kliničko istraživanje metode  “Maternal Spindle Transfer”. Ovaj novi istraživački metod je razvijen u  saradnji sa naučnim timom Embryotools i nudi mogućnost očuvanja  genetskog materijala majke. Koristi se u tretmanima problema  infertiliteta i retkih genetičkih stanja, udruženih sa više ponovljenih  neuspešnih IVF ciklusa zbog citoplazmatske disfunkcije jajih ćelija.

Tretmani

Asistirana reprodukcija

Očuvanje fertilnosti

Genetički testovi

Asistirana  Reprodukcija

Rad na infertilitetu 

Intra-uterina inseminacija

IVF

Stimulaciija janika

Surogat materinstvo

Donacija jajnih ćelija

Donacija spermatozoida

Metode očuvanja fertiliteta

Krioprezervacija spermatozoida

Krioprezervacija janih ćelija

Krioprezervacija tkiva testisa

Krioprezervacija tkiva jajnika

Genetičko Testiranje

Preimplantaciona Genetička Dijagnostika (PGT-M)

Preimplantaciono Genetičko Testiranje (PGT-A)

Napredno genetičko testiranje.

Tehnike

Intra Citoplazmatsko Injektovanje Sprematazoida (ICSI / IMSI / PICSI)

Blastocistna kultura

Asistirani Hatching

Trofoektodermalna biosija

Time-Lapse

Zamrzavanje

Inovacije i Izvrsnost

Prvi  put u Grčkoj, najnaprednija tehnologija u asistiranoj reprodukciji,  vrhunski specijalistički naučni tim i dva najveća porodilišta u Evropi,  IASO i MITERA, kreirali su neophodne uslove za parove kako bi obezbedili  ostvarenje njihovih snova. Kroz poverenje, potpuno personalizovanu  brigu i tretmane posebno pripremljene za svaki par, Institute of Life  može obezbediti posebno visoku stopu uspešnosti.

Vrhunski tim specijalista fertiliteta

Veoma  iskusni doktori Institute of Life su obučavani i sertifikovani u  zemljama, kao što su Velika Britanija, SAD, Nemačka, Švajcarska,  Francuska, Italija i Belgija. Svi embriolozi su ESHRE (Evropsko  Udruženje Embriologa Humane Reprodukcije) sertifikovani u svim  najnovijim tehnikama asistirane reprodukcije.

Kvalitet i Istraživanja

Laboratorija  obezbeđuje visoke standarde sa značajnom stopom uspešnosti. Zajedno,   istraživački tim i naučni savetnik, profesor Dominique de Ziegler,  neiscrpno teže ka pronalaženju novih puteva ka rešavanju reproduktivnih  problema.

Sigurnost bolnice

Gradeći snažno  partnerstvo sa dva najveća porodilišta u Grčkoj, IASO i MITERA,  Institute of Life obezbeđuje pacijentima potpuni mir, znajući da mogu  biti sigurni i da im je na raspolaganju, 24/7, ceo spektar medicinskih  usluga, ukoliko se ukaže potreba. 

Vrhunska laboratorija

Institute  of Life održava najstrožije standarde u svojoj vrhunskoj laboratoriji,  opremljenom najsavremenijom opremom, kako bi osigurao savršene  laboratorijske uslove i eliminisao mogućnost ljudske greške sa uzorcima.  Medicinski tim stručnjaka primenjuje najsavremeniju i inovativnu  tehnologiju Embryoscope+, najvažniju neinvazivnu metodu evaluacije  implantacionog potencijala embriona, monitoringom njegovog normalnog  razvoja tokom 24 časa, ne narušavajući konstantne uslove inkubacije.

Jedan na jedan personalna briga

Od  početnih konsultacija pa do postizanja trudnoće, svaki par ima svog  personalnog, posvećenog specijalistu fertiliteta, kako bi dobio  personalnu brigu kakvu zaslužuju.

Elektronsko dokumentovanje

Institute  of Life je jedan od prvih centara u Evropi koji ima RI Witness sistem  za praćenje i beleženje uzoraka pacijenata. Sve u laboratoriji je pod  konstantnim nadzorom Sistema  OCTAX Log and Guard™, eliminišući na taj  način bilo kakvo odstupanje.

Najbolji izbor za medicinski turizam

Institute  of Life je prva IVF klinika setifikovana od strane TEMOS  International-a za infrastrukturu i visoko kvalitetne usluge ponuđene  medicinskom turizmu. Odeljenje za strane pacijente pomaže parovima iz  celog sveta tokom tretmana.

Surogat materinstvo

Kada  medicinsko stanje čini normalnu trudnoću nemogućom ili opasnom, Grčka  država odobrava surogat materinstvo. Prema grčkom zakonu, surogat majka  mora biti starosti između 25 i 45 godina i trebala bi da ima bar jedno  dete. Pošto surogat majke nisu anonimne, čak i rođaka može postati  surogat majka. Surogat majka, par i pravni savetnik do detalja  razgovaraju o svim koracima i uslovima, kao što su: porođaj, testovi  tokom trudnoće kao i o mogućim komplikacijama. Bebini roditelji su  prisutni tokom porođaja i primaju svoju bebu odmah nakon prvog pregleda  pedijatra iz bolnice.

Donacija jajnih ćelija

Donacija  jajnih ćelija daje ženama mogućnost da ispune svoju želju i postanu  majke, koristeći zdrave jajne ćelije donora. Prema grčkom zakonu donor  je anoniman. Donor treba da bude ispod 35 godina starosti, sa normalnom  medicinskom istorijom i normalnim rezultatima testova. Kada se dogodi  oplodnja uz pomoć partnerove spreme, Institute of Life radi   krioprezervaciju odnosno zamrzavanje oplođenih jajnih ćelija  (embriona), kako bi se prebacili u primaoca u narednom periodu. Grčki  zakon dozvoljava transfer do dva embriona u matericu primaoca.

Androloška laboratorija

Infertilitet  je podjednako problem za oba pola. Iz tog razloga, Institute of Life  nudi razločite usluge i specijalne testove sperme: od uobičajenih  skrining testova (spermogram, mikrobiološko i biohemijsko testiranje),  pa do najzahtevnijih (DNK fragmentacioni test, kontrola oksidativnog  stresa). Bazirano na informacijama dobijenih novim, sofisticiranim  pregledima Centra i razlozima infertiliteta, Institute of Life nudi  mogućnost izbora personalne terapije, odabirajući tretman za svakog  pacijenta, od određivanja terapije i promene životnih navika, do svih  modernih asistiranih reproduktivnih tehnika koje Institute of Life nudi  sa sigurnošću i najboljom stručnošću za fertilitet.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!