STVARAMO ŽIVOT

07.09.2020.

S ponosom objavljujemo da su Bel Medic i Institute od life, jedan od najvećih centara za vantelesnu oplodnju u Evropi, započeli su saradnju  

Bel Medic i Institut of life dele istu misiju - da parovima koji ne mogu da dobiju dete omogućimo najsavremenije medicinske procedure vođenja postupka vantelesne oplodnje uz punu psihološku i logističku podršku.

Bel Medic tim stručnjaka, zajedno sa lekarima iz Atine, biće dostupni svakom paru 24/7. 

Pored najmodernijih personalizovanih protokola, svaki par će imati lekara-vodiča koji će, uz razumevanje i srtučan, ali i prijateljski pristup, biti tu za sve vrste podrške paru. 

Naš tim će vas tretirati sa velikom posvećenošću, brigom i poštovanjem vaših želja i potreba.

Pripremu za proceduru VTO radiće iskusni stručnjaci u Bel Medicu po individualno kreiranim protokolima Institute od life.

Sam postupak VTO izvodiće se u klinici u Atini, gde radi tim najvećih svetskih embriologa i specijalista za fertilitet.

Zašto smo odabrali Institute od life

Institute od life osnovala je grupa lekara, vrhunskih embriologa i stručnjaka za fertilitet, koji su delili želju da ponude pacijentima najveću šansu da ispune san o roditeljstvu. Tako su stvorili najbolju kliniku za fertilitet u Grčkoj i Evropi.

Izgradili su Centre za asistirane reproduktivne tehnike u sklopu dva vodeća Grčka porodilišta: IASO i MITERA.

Od prvog dana, Institute of Life je ostvario međunarodnu saradnju sa priznatim stranim centrima kao što je Embryotools, IVF laboratorija i konsultantski centar vrhunskog kvaliteta. Ovakva saradnja je postavila temelje Institute of Life timu da bude izbor broj 1 parovima u Grčkoj i Evropi, koji žele da ostvare roditeljstvo.

Usluge i Tehnike

Institute of Life obezbeđuje toplo i prijatno okruženje, sve inovativne IVF tretmane, uključujući donaciju jajnih ćelija, surogat materinstvo i pre-genetičko testiranje. Vrhunska laboratorija je opremljena najnaprednijom tehnologijom kao što su RI Witness management system i Embryoscope+ (time-lapse tehnologija). Vazdušni filteri i ventilacioni sistem urađeni su prema najvišim standardima, kako bi obezbedili optimalne laboratorijske uslove sa zadatkom da se postigne najviši stepen uspešnosti. 

Istraživanje i Razvoj

Institute of Life je naglašava značaj razvoja novih medicinskih protokola i novih terapijskih metoda. On je prvi svetski, licencirani, Centar za asistirane reproduktivne tehnike, za kliničko istraživanje metode “Maternal Spindle Transfer”. Ovaj novi istraživački metod je razvijen u saradnji sa naučnim timom Embryotools i nudi mogućnost očuvanja genetskog materijala majke. Koristi se u tretmanima problema infertiliteta i retkih genetičkih stanja, udruženih sa više ponovljenih neuspešnih IVF ciklusa zbog citoplazmatske disfunkcije jajih ćelija.

Tretmani

Asistirana reprodukcija

Očuvanje fertilnosti

Genetički testovi

Asistirana  Reprodukcija

Rad na infertilitetu 

Intra-uterina inseminacija

IVF

Stimulaciija janika

Surogat materinstvo

Donacija jajnih ćelija

Donacija spermatozoida

Metode očuvanja fertiliteta

Krioprezervacija spermatozoida

Krioprezervacija janih ćelija

Krioprezervacija tkiva testisa

Krioprezervacija tkiva jajnika

Genetičko Testiranje

Preimplantaciona Genetička Dijagnostika (PGT-M)

Preimplantaciono Genetičko Testiranje (PGT-A)

Napredno genetičko testiranje.

Tehnike

Intra Citoplazmatsko Injektovanje Sprematazoida (ICSI / IMSI / PICSI)

Blastocistna kultura

Asistirani Hatching

Trofoektodermalna biosija

Time-Lapse

Zamrzavanje

Inovacije i Izvrsnost

Prvi put u Grčkoj, najnaprednija tehnologija u asistiranoj reprodukciji, vrhunski specijalistički naučni tim i dva najveća porodilišta u Evropi, IASO i MITERA, kreirali su neophodne uslove za parove kako bi obezbedili ostvarenje njihovih snova. Kroz poverenje, potpuno personalizovanu brigu i tretmane posebno pripremljene za svaki par, Institute of Life može obezbediti posebno visoku stopu uspešnosti.

Vrhunski tim specijalista fertiliteta

Veoma iskusni doktori Institute of Life su obučavani i sertifikovani u zemljama, kao što su Velika Britanija, SAD, Nemačka, Švajcarska, Francuska, Italija i Belgija. Svi embriolozi su ESHRE (Evropsko Udruženje Embriologa Humane Reprodukcije) sertifikovani u svim najnovijim tehnikama asistirane reprodukcije.

Kvalitet i Istraživanja

Laboratorija obezbeđuje visoke standarde sa značajnom stopom uspešnosti. Zajedno,  istraživački tim i naučni savetnik, profesor Dominique de Ziegler, neiscrpno teže ka pronalaženju novih puteva ka rešavanju reproduktivnih problema.

Sigurnost bolnice

Gradeći snažno partnerstvo sa dva najveća porodilišta u Grčkoj, IASO i MITERA, Institute of Life obezbeđuje pacijentima potpuni mir, znajući da mogu biti sigurni i da im je na raspolaganju, 24/7, ceo spektar medicinskih usluga, ukoliko se ukaže potreba. 

Vrhunska laboratorija

Institute of Life održava najstrožije standarde u svojoj vrhunskoj laboratoriji, opremljenom najsavremenijom opremom, kako bi osigurao savršene laboratorijske uslove i eliminisao mogućnost ljudske greške sa uzorcima. Medicinski tim stručnjaka primenjuje najsavremeniju i inovativnu tehnologiju Embryoscope+, najvažniju neinvazivnu metodu evaluacije implantacionog potencijala embriona, monitoringom njegovog normalnog razvoja tokom 24 časa, ne narušavajući konstantne uslove inkubacije.

Jedan na jedan personalna briga

Od početnih konsultacija pa do postizanja trudnoće, svaki par ima svog personalnog, posvećenog specijalistu fertiliteta, kako bi dobio personalnu brigu kakvu zaslužuju.

Elektronsko dokumentovanje

Institute of Life je jedan od prvih centara u Evropi koji ima RI Witness sistem za praćenje i beleženje uzoraka pacijenata. Sve u laboratoriji je pod konstantnim nadzorom Sistema  OCTAX Log and Guard™, eliminišući na taj način bilo kakvo odstupanje.

Najbolji izbor za medicinski turizam

Institute of Life je prva IVF klinika setifikovana od strane TEMOS International-a za infrastrukturu i visoko kvalitetne usluge ponuđene medicinskom turizmu. Odeljenje za strane pacijente pomaže parovima iz celog sveta tokom tretmana.

Surogat materinstvo

Kada medicinsko stanje čini normalnu trudnoću nemogućom ili opasnom, Grčka država odobrava surogat materinstvo. Prema grčkom zakonu, surogat majka mora biti starosti između 25 i 45 godina i trebala bi da ima bar jedno dete. Pošto surogat majke nisu anonimne, čak i rođaka može postati surogat majka. Surogat majka, par i pravni savetnik do detalja razgovaraju o svim koracima i uslovima, kao što su: porođaj, testovi tokom trudnoće kao i o mogućim komplikacijama. Bebini roditelji su prisutni tokom porođaja i primaju svoju bebu odmah nakon prvog pregleda pedijatra iz bolnice.

Donacija jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija daje ženama mogućnost da ispune svoju želju i postanu majke, koristeći zdrave jajne ćelije donora. Prema grčkom zakonu donor je anoniman. Donor treba da bude ispod 35 godina starosti, sa normalnom medicinskom istorijom i normalnim rezultatima testova. Kada se dogodi oplodnja uz pomoć partnerove spreme, Institute of Life radi  krioprezervaciju odnosno zamrzavanje oplođenih jajnih ćelija (embriona), kako bi se prebacili u primaoca u narednom periodu. Grčki zakon dozvoljava transfer do dva embriona u matericu primaoca.

Androloška laboratorija

Infertilitet je podjednako problem za oba pola. Iz tog razloga, Institute of Life nudi razločite usluge i specijalne testove sperme: od uobičajenih skrining testova (spermogram, mikrobiološko i biohemijsko testiranje), pa do najzahtevnijih (DNK fragmentacioni test, kontrola oksidativnog stresa). Bazirano na informacijama dobijenih novim, sofisticiranim pregledima Centra i razlozima infertiliteta, Institute of Life nudi mogućnost izbora personalne terapije, odabirajući tretman za svakog pacijenta, od određivanja terapije i promene životnih navika, do svih modernih asistiranih reproduktivnih tehnika koje Institute of Life nudi sa sigurnošću i najboljom stručnošću za fertilitet.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!