Poslovni korisnici

Pored poverenja preko 200.000 pacijenata, Bel Medic je prepoznat i od  strane vodećih kompanija i organizacija koje svojim zaposlenima žele da  pruže najbolju zdravstvenu zaštitu. Na osnovu iskustava dobre medicinske  prakse i dugogodišnje saradnje sa

brojnim korporativnim klijentima, Bel Medic je razvio nekoliko programa individualnih i kompanijskih sistematskih pregleda,  a kada su kompanije u pitanju, programe je moguće u potpunosti  prilagoditi njihovim zahtevima i potrebama. Spremni smo da razgovaramo  sa Vama. Pogledajte listu naših kompanijskih referenci, drago će nam  biti da je upotpunimo i logom Vaše organizacije!

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.